Władze KTL

14-11-2015 r. na zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
ukonstytuowały się na lata 2015 – 2019
nowe władze Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Przedstawiają się następująco:

ZARZĄD KTL

KOMISJA REWIZYJNA KTL

Poprzednie władze KTL: