Władze KTL

10-12-2019 r. na zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
ukonstytuowały się na lata 2019 – 2023
nowe władze Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
:

ZARZĄD KTL

KOMISJA REWIZYJNA KTL

Poprzednie władze KTL: