Władze KTL

11-01-2024 r. na zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
ukonstytuowały się na lata 2024 – 2028

nowe władze Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego:

ZARZĄD KTL

KOMISJA REWIZYJNA KTL

Poprzednie władze KTL: