Informacje

KALISKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
Kalisz Physicians’ Society
Societas Medica Calisiensis

Rok założenia: 1877. Okresy działalności: 1877-1914, 1918-1939, 1946-1951, 1951-1990, 1990-.

Nazwy: 1877-1914 Obščestwo Vraczej Kališskoj Gubernii, Towarzystwo Lekarzy Gubernji Kaliskiej, Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, Societas Medica Calisiensis, 1918-1951 Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, Societas Medica Calisiensis, 1951-1990 Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 1990- Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, Kalisz Physicians’ Society, Societas Medica Calisiensis.

Poprzednia siedziba: (do roku 2010) 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.
                 
Obecna siedziba:
adres Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
                                62-800 Kalisz, ul. Poznańska 64
                                (w Kaliskiej Delegaturze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej)
                                telefon 62-3000166