KTL Kontakt

Kontakt

Kaliskie Towarzystwo Lekarskie
ul. Poznańska 64
PL 62-800 KALISZ
NIP: 618-18-51-749

konto Santander Bank Polska S.A.
nr 30 1090 1128 0000 0000 1201 5766

Telefon:
+48 62 3000166

Sekretariat KTL czynny w poniedziałek, środę i piątek
w godzinach od 9.00 do 11.00.
Sekretarka: Katarzyna Mazurek.