Komunikaty i wydarzenia

Wybory Władz Towarzystwa
na lata 2023 -2027

          Na zebraniu Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, które odbyło się w dniu 29 listopada 2023 roku zostały uzgodnione szczegółowe ustalenia dotyczące przeprowadzenia wyborów władz Towarzystwa na lata 2023 – 2027. Podobnie jak trzykrotne wcześniej wybory władz KTL-u zostaną przeprowadzone w formie korespondencyjnej, Decyzja dotycząca zmiany formy  wyborów Władz Towarzystwa z wyboru na Walnym Zebraniu Towarzystwa na wybór władz forma korespondencyjną została podjęta przez Zarządu KTL-u  w dniu 12 stycznia 2015 roku na podstawie par. 23 p.5 Statutu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
          Poniżej dołączone zostały pisma które zostały wysłane członkom Towarzystwa dotyczące zasad zgłaszania kandydatów do Zarządu Towarzystwa oraz krótka informacja o działalności Towarzystwa w ubiegłych 4-ch latach. Do wszystkich członków wysłano karty do głosowania oraz dodatkowo dołączono informację o obecnym składzie Zarządu Towarzystwa. Dołączono także pełna listę członków KTL-u, informację dotyczącą uregulowania zaległych składek oraz ankietę osobową w celu uaktualnienia danych osobowych. Poza formą papierową ankietę można również wypełnić komputerowo, gdyż plik z ankietą jest obecny stronie internetowej Towarzystwa.

Dr n. med. Piotr Suda
Prezes KTL

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

          Aktualnie składka członkowska wynosi 10 złotych na miesiąc dla osób pracujących, w tym dla pracujących emerytów (czyli 120 złotych na rok). Składka dla niepracujących emerytów wynosi 3 złote na miesiąc – 36 złotych na rok.
W sprawie uzyskanie informacji dotyczącej możliwych zaległości proszę o przesłanie zapytania SMS-em na mój numer – 600 027 327 lub proszę skontaktować się telefonicznie w godzinach – 9.00-10.00, 15.00 – 16.00 i 21.00-22.00.
          W ciągu 5 dni, po sprawdzeniu stanu konta u księgowej, postaram się udzielić odpowiedzi – SMS-em lub telefonicznie.

Z poważaniem
dr n. med. Piotr Suda
Prezes KTL

18-01-2012

prezydent m. Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz i przewodniczący rady Miejskiej mgr Grzegorz Sapiński podejmowali w Ratuszu dra med. Zbigniewa Kledeckiego z żoną Ireną. Dr Z. Kledecki otrzymał tytuł i medal „Honorowego Przyjaciela Kalisza”.

30-11-2011

prof. dr hab. Ewa Andrysiak prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu i wiceprezes Ryszard Templowicz wręczyli Z. Kledeckiemu dyplom członka honorowego tegoż Towarzystwa w uznaniu zasług dla pięknej i wartościowej książki naukowej.

BARDZO WAŻNE

Oczekujemy zgłoszeń doniesień i referatów do wygłoszenia na zebraniach naukowych naszego Towarzystwa.

Zarząd KTL

W czasach wczesnego Gierka prosiliśmy o niepalenie tytoniu podczas zebrań naukowych.

Dzisiaj prosimy o wyłączanie telefonów komórkowych.