KTL Komunikaty i wydarzenia

Komunikaty i wydarzenia

18-01-2012

prezydent m. Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz i przewodniczący rady Miejskiej mgr Grzegorz Sapiński podejmowali w Ratuszu dra med. Zbigniewa Kledeckiego z żoną Ireną. Dr Z. Kledecki otrzymał tytuł i medal „Honorowego Przyjaciela Kalisza”.

30-11-2011

prof. dr hab. Ewa Andrysiak prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu i wiceprezes Ryszard Templowicz wręczyli Z. Kledeckiemu dyplom członka honorowego tegoż Towarzystwa w uznaniu zasług dla pięknej i wartościowej książki naukowej.

BARDZO WAŻNE

Oczekujemy zgłoszeń doniesień i referatów do wygłoszenia na zebraniach naukowych naszego Towarzystwa.

Zarząd KTL

W czasach wczesnego Gierka prosiliśmy o niepalenie tytoniu podczas zebrań naukowych.

Dzisiaj prosimy o wyłączanie telefonów komórkowych.

Od 1 stycznia 2002 r. obowiązują nowe składki członkowskie.

I tak członkowie rzeczywiści – 10 zł miesięcznie, podobnie płacą emeryci i renciści dorabiający.

Członkowie emeryci i renciści niedorabiający – 3 zł miesięcznie.

Członkowie honorowi, zgodnie ze statutem Towarzystwa, są zwolnieni z płacenia składek.

P.T. członkom, którzy mają konta osobiste w bankach proponujemy wydanie polecenia stałego płacenia tych składek miesięcznie lub kwartalnie, półrocznie lub za cały rok – na nasze konto z zaznaczeniem, czego dotyczy przelew. W ten sposób pozbędziecie się Państwo kłopotów z płaceniem składek. Zarząd KTL