Siedziba KTL

Kaliskie Towarzystwo Lekarskie
62-800 Kalisz, ul. Poznańska 64
(w siedzibie Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej)