Profesor Andrzej Sikorski

Profesor Andrzej Sikorski Członkiem Honorowym KTL
Professor Andrzej Sikorski – The Honorary Member of KPS

     Uroczyste zebranie Kaliskiego Towarzystwo Lekarskiego 22 listopada 2003 roku. Po powitaniu gości przez wiceprezes KTL lek. Annę Świąder-Nogalową, prezes KTL dr med. Zbigniewa Kledeckiego wygłosił laudację dostojnego Gościa Profesora dra hab. med. Andrzeja Sikorskiego.

Szczególnie miłym dla Profesora – Asnykowca i całego “klanu Asnykowców” były wypowiedziane słowa przez przewodniczącego delegacji Asnykowców prezesa Stowarzyszenia p. Adama Borowiaka, aktualnego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, które cytuję:

Szanowny Panie Profesorze i Drogi Kolego od “Asnyka”!
Z radością przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu naszemu Koledze zaszczytnej godności Honorowego Członka Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Dumni jesteśmy, że zarówno wśród założycieli, jak i współtwórców imponującego dorobku Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, jest wielu wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka. Dzisiaj do tego grona dołączył kolejny absolwent szkoły z ulicy Grodzkiej.
Z utrwalającej tę piękną tradycję okazji wraz z powinszowaniami przyjmij Profesorze Andrzeju wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia oraz serdeczne życzenia kolejnych naukowych sukcesów. Niechaj stanowią one świadectwo, że z kaliskiego asnykowskiego kręgu wywodzą się tacy jak Ty wspaniali ludzie, spełniający się według słów naszego patrona – “w poświęceniu wielkim czynie”.

Po tych słowach delegacja wręczyła Profesorowi wraz z kwiatami beczułkę piwa, uzyskując pożądany efekt, bo ta beczułka wywołała beczkę śmiechu.
Tym miłym akcentem zakończyła się oficjalna część uroczystości, w której brało udział około 50 lekarzy, kilku gości spoza środowiska lekarskiego i prasa.
W części naukowej profesor Andrzej Sikorski omówił “problemy urologiczne dojrzałych mężczyzn” w doskonałym referacie ilustrowanym ciekawym filmem, zbierając kaskadę oklasków.

dr n. med. Józef Tylus