swieczka       swieczka
 

¦p. Danuta Żaryn-Szponder

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. Danucie Żaryn-Szponder

 

 

 

 

 

Cze¶ć Jej pamięci!