swieczka      swieczka
 

Śp. Leszek Wójcicki

Wspomnienie pośmiertne o śp. chirurgu Leszku Wójcickim

     5 lipca 2004 roku zmarł nagle w Łodzi w wieku 47 lat chirurg Leszek Wójcicki. Został pochowany
9 lipca na cmentarzu w rodzinnym Piotrkowie Trybunalskim.
     Leszek Wójcicki urodził się 30 czerwca 1957 roku w Warszawie. Był najmłodszym z trojga rodzeństwa. Jego ojciec był chirurgiem, a matka nauczycielką języka polskiego. Dzieciństwo, szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące ukończył w Piotrkowie Trybunalskim.
     W 1976 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza uzyskał w 1984 r. Staż podyplomowy odbył w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu. Następnie w latach 1985-1987 pracował jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala im. J. Brudzińskiego w Łodzi.
     W listopadzie 1987 r. powrócił do Kalisza i podjął pracę jako młodszy asystent Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny i rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej pod kierunkiem specjalisty chirurga Karola Kisielińskiego. W 1990 r. uzyskał Io specjalizacji z chirurgii ogólnej.
     W latach 1991-1999 pracował jako asystent w Poradni Chirurgicznej ZOZ w Kaliszu. W 2002 r. wyjechał do Łodzi i tam pracował w zespole wyjazdowym Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.
     W 1985 r. w Kaliszu zawarł związek małżeński z Ewą Andrzejak, lekarzem dermatologiem.
Z tego związku pozostawił dwoje dzieci: 18-letnią córkę Urszulę i 6 letniego syna Macieja.
     Po Jego odejściu pozostał żal z powodu nagłej śmierci w twórczym wieku.

dr med. Józef Tylus (Kalisz)

Cześć Jego pamięci!