swieczka      swieczka
 

Śp. Stanisław Wałczyński

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Stanisławie Wałczyńskim

     Śp. Stanisław Wałczyński urodził się 19 VII 1925 r. w Krakowie. Przed wojną uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum w Środzie Wlkp. W czasie wojny wysiedlony do Krakowa, pracował w fabryce miodu i na kolei. Wstąpił wówczas do AK. Po wojnie w 1945 r. matura w liceum Jana Kantego w Poznaniu. Studia lekarskie na AM w Poznaniu od 1948 r., dyplom lekarski 19 XII 1953 r. Od IV roku studiów asystent w Zakładzie Patologii AM w Poznaniu (prof. Antoni Horst). W latach 1953-1959 był asystentem w Klinice Ortopedycznej AM w Poznaniu (prof. Wiktor Dega), gdzie uzyskał IIo specjalizacji z ortopedii i traumatologii (1958).
     W 1959 r. osiadł w Kaliszu, zorganizował poradnię ortopedyczną i pełnił funkcję konsultanta ortopedycznego. Starał się o utworzenie oddziału ortopedycznego, co stało się w 1963 r., objął ordynaturę tegoż oddziału. Był pionierem stosowania endoprotez stawu biodrowego w kaliskim szpitalu. W latach 1964-1973 był dyrektorem szpitala w Kaliszu. Od 1963 r. przy oddziale ortopedycznym działała szkoła podstawowa dla chorych dzieci-pacjentów. Ogłosił drukiem 9 prac naukowych. Był współorganizatorem nowego szpitala specjalistycznego w Kaliszu.
     Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kaliszu (1989-1992). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej. Członek Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w latach 1959-2002. Członek PZPR do 1990 r.
     Po przejściu na emeryturę wyjechał do Poznania, ale interesował się kaliską ortopedią i szkołą podstawową przy oddziale. Zmarł 29 IX 2012 w Poznaniu.

     W zmarłym utraciliśmy sprawnego organizatora, dobrego specjalistę ortopedę, społecznika.

dr med. Zbigniew Kledecki (Kalisz)

Cześć Jego pamięci!