swieczka   Lesław Szychowski   swieczka
 

Śp. Lesław Szychowski

Wspomnienie pośmiertne o śp. drze Lesławie Szychowskim

     Śp. Lesław urodził się 28 kwietnia 1934 roku w Błaszkach w rodzinie lekarskiej, jego ojciec Piotr Szychowski był ordynatorem Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Miejskim im. Przemysława II w Kaliszu. Szkołę podstawową Zmarły ukończył w Kaliszu tuż po wojnie, a potem uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. Matura w 1951 r. Tegoż samego roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu, dyplom lekarza uzyskał w 1957 r. Rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Przeciwgruźliczym w Wolicy i w 1961 r. zdał egzamin na I stopień w zakresie gruźlicy płuc. Dodatkowo pracował w Poradni Przeciwgruźliczej.
     Potem były 2 lata na stanowisku kierownika Poradni Przeciwgruźliczej w Łęczycy, był tam też inspektorem powiatowym do walki z gruźlicą.
     W 1964 r. powrócił do Kalisza, objął kierownictwo Poradni Przeciwgruźliczej i na tym stanowisku pozostał nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę, czyli do 15 grudnia ub. roku.
W 1967 r. uzyskał II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób płuc. Był założycielem Społecznego Komitetu Przeciwgruźliczego w Kaliszu, w ten sposób przyczyniając się do ożywienia walki z gruźlicą. Był jego wiceprzewodniczącym, inicjował szereg akcji i przedsięwzięć podejmowanych przez tenże Komitet.
     Tak pracę zawodową jak i społeczną oceniano wysoko, czego wyrazem było przyznanie śp. Lesławowi Złotego Krzyża Zasługi w 1973 r. oraz odznaczeń resortowych. Był wieloletnim członkiem KTL. W latach 1968-1971 piastował funkcję skarbnika naszego Towarzystwa.
Miał wielu przyjaciół, bo był koleżeński, spolegliwy, można było na nim polegać. Uprzejmy wobec pacjentów , cieszył się ich poważaniem i uznaniem. Lubiany przez podległy mu personel.
Zmarł 18 stycznia 2004.

Cześć Jego pamięci!