swieczka        swieczka
 

Śp. Halina Szubiak

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. stom. Halinie Szubiak

     Lekarz stomatolog Halina Barbara Szubiak urodziła się 22 V 1935 r. w Biłgoraju. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w 1952 r. Wyższe studia na Wydziale Lekarskim rozpoczęła w X 1952 r. Dyplom ukończenia studiów Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii AM w Łodzi otrzymała 22 X 1957 r.
     W latach 1957 – 1961 pracowała w przychodni przyzakładowej Fabryki Firanek oraz przychodni miejskiej Biłgoraju. W 1961 r. podjęła pracę zawodową w Kaliszu w poradni szkolnej. W 1976 r. objęła funkcję kierownika ds. stomatologii w ZOZ Przemysłowym w Kaliszu. W 1980 r. została kierownikiem Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Kaliszu. W czasie pełnienia przez nią tej funkcji wiele koleżanek i kolegów zdało egzaminy specjalizacyjne oraz mogło podjąć kształcenie podyplomowe w kierunkach, które były deficytowe na terenie Kalisza i okolic. W 1991 r. przeszła na emeryturę i podjęła pracę w prywatnym gabinecie. Uzyskała Io stomatologii ogólnej w 1975 r. Egzamin specjalizacyjny z zakresu stomatologii zachowawczej IIo zdała w 1978 r. Posiadała także specjalizację z zakresu medycyny społecznej, którą uzyskała w 1980 r.
     Odznaczona za Zasługi dla województwa kaliskiego w 1997 r. oraz odznakę za wzorową pracę w służbie zdrowia w 1986 r. Była członkinią Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego do 1991 r. Do końca swojego życia uczestniczyła aktywnie w pracach i zadaniach Delegatury Kaliskiej WIL. Wraz z Jej śmiercią w dniu 10 VII 2011 r. środowisko nasze poniosło dotkliwą stratę.

lek. stom. Jacek Zabielski
Przewodniczący Delegatury Kaliskiej WIL

Cześć Jej pamięci