swieczka       swieczka
 

Śp. Zdzisław Stawowski

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Zdzisławie Stawowskim

     6 IX 1998 r. zmarł nagle lek. mjr WP Zdzisław Stawowski. Mimo wieloletniej, poważnej i nieuleczalnej choroby jego nagłe i tragiczne odejście spowodowało uczucie ogromnej pustki dla Jego najbliższych i zaskoczenie dla współpracowników, był bowiem nieustannie zaangażowany w pracę zawodową i śledzenie nowych osiągnięć w dziedzinach, w których był specjalistą. Zmarł w czasie podróży na konferencję naukową do Warszawy, mając lat 71.
     Dr Zdzisław Stawowski urodził się 2 VI 1927 r. w rodzinie inteligencji pracującej w Nowym Mieście (pow. Rawa Mazowiecka). Do szkoły średniej uczęszczał w Warszawie i tam też uzyskał maturę.
     Służbę wojskową rozpoczął jako podchorąży w 1946 r. w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku. W 1963 r. podjął studia medyczne na Wydziale Lekarskim AM w Łodzi zdobywając w 1971 r. dyplom lekarza. W latach 1973-1975 kontynuował studia dyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w Studium Organizacji i Zarządzania przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.
     Jego praca zawodowa wypełniona była ciągłym kształceniem, zdobywaniem nowych kwalifikacji. W 1974 r. uzyskał równocześnie tytuł specjalizacji IIo w zakresie medycyny przemysłowej i organizacji ochrony zdrowia. W 1975 r. uzyskał specjalizację IIo w zakresie epidemiologii, a w 1977 r. specjalizację IIo w zakresie higieny środowiska.
     Pracował na kierowniczych stanowiskach w przemysłowym ZOZ-ie w Kędzierzynie-Koźlu (1980-1985), w Tomaszowie Mazowieckim (1985-1989), Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze (woj. radomskie) i w Złotowie.
     Jako przełożony bardzo dbał o kształcenie i podnoszenie kwalifikacji swoich podwładnych, zyskując sobie ogromną sympatię, wdzięczność i życzliwość młodych kolegów lekarzy. W Kaliszu osiadł w 1989 r. pracował jako st. asystent w Oddziale Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu i jako inspektor w Kaliskim Sztabie Wojskowym. Był majorem rezerwy.
     Należał do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

lek. Teresa Radny
sekretarz KTL

Cześć Jego pamięci!