swieczka      swieczka
 

¦p. Janusz Sójka

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. lek. Januszu Sójce

xx xx xxxx - 24 I 2013

Cze¶ć Jego pamięci!