swieczka      swieczka
 

Śp. Włodzimierz Sapiński

Wspomnienie pośmiertne o śp. prof. dr. hab. med. Włodzimierzu Sapińskim

     21 VI 1998 r. zmarł w wieku 73 lat prof. dr hab. med. Włodzimierz Sapiński.
     Z przemówienia prezesa Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w czasie uroczystości pogrzebowych:
     Żegnamy dzisiaj naszego Kolegę prof. dra hab. med. Włodzimierza Sapińskiego, długoletniego członka naszego Towarzystwa. Prześledźmy Jego drogę życiową.
     Śp. Włodzimierz urodził się 23 VII 1925 r. w Sędziszowie pod Dębicą w rodzinie urzędnika pocztowego. Przed wojną ukończył szkołę podstawową w Tarnowie, w czasie wojny uczył się nadal pracując równocześnie jako robotnik. Maturę zdał w 1947 r. Tegoż roku podjął studia lekarskie na Uniwersytecie w Łodzi, ale w 1949 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1952 r. ukończył Wydział Pediatryczny AM. Rozpoczął pracę jako asystent w Klinice Propedeutyki Pediatrii w Warszawie. Trzeba tu zaznaczyć, że od 1945 do 1954 r. był w czynnej służbie wojskowej w stopniu podporucznika, co z jednej strony mogło Mu ułatwić studia i otrzymanie pracy po ich zakończeniu, ale jednocześnie przysparzało mnóstwo obowiązków, jak to w wojsku.
     W 1954 r. przeniósł się do Gdańska – był to czas przymusowych skierowań do pracy. Tam pracował w Klinice Pediatrycznej jako starszy asystent. W 1957 r. osiadł w Ostrowie Wielkopolskim, był już wówczas specjalistą IIo w zakresie pediatrii. W Ostrowie objął dyrekturę Szpitala Dziecięcego PKP na okres 6 lat. W 1961 r. obronił pracę doktorską na AM w Poznaniu i uzyskał też IIo specjalizacji z organizacji ochrony zdrowia. W latach 1976 – 1977 był dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Przemysła II w Kaliszu, potem przez 3 lata dyrektorem Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia, odwołany z tego stanowiska w pierwszych dniach stanu wojennego w 1981 r.
     W 1984 r. pracując już jako kierownik Kliniki Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej AM w Łodzi, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie organizacji ochrony zdrowia. W tej klinice doczekał się też w końcu nominacji profesorskiej w 1990 r.
     Śp. Włodzimierz był doskonałym organizatorem ochrony zdrowia, energicznym dyrektorem, co oczywiście przysparzało Mu tyluż zwolenników, ilu przeciwników. Ostatnie kilkanaście lat życia – to niestrudzona praca w dziedzinie profilaktyki chorób. Był przedstawicielem Polski w programie CINDI (program zintegrowanej profilaktyki chorób niezakaźnych) zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia – WHO. Uważał – i to słusznie – że cały nasz system ochrony zdrowia jest źle zaprogramowany: nasza medycyna jest medycyną naprawczą, w której mało lub nie ma wcale miejsca na medycynę profilaktyczną. Śp. Włodzimierz starał się to zmienić, propagując program CINDI. Zaczął od Łodzi, potem był Ostrów Wlkp., dalej Pleszew, po nim Kalisz i inne miasta. Wdrażano programy dotyczące zdrowego sposobu życia, zwalczając złe nawyki żywieniowe, palenie tytoniu, siedzący tryb życia, alkohol i narkotyki. Szkolono w tym lekarzy, nie zapominając o całej populacji, bo o to przecież chodzi. W tych działaniach można śmiało nazwać śp. Włodzimierza niestrudzonym pionierem idei profilaktyki.
     Ostatnie lata życia poważnie chorował, ale był czynny zawodowo niemal do ostatnich dni. Zachowamy Go we wdzięcznej pamięci, a Jego pasję życiową realizować będą dalej Jego uczniowie i współpracownicy. Był członkiem KTL.

Requiescat in pace et lux perpetua dona ei Domine

dr med. Zbigniew Kledecki
Prezes KTL

Cześć Jego pamięci!