swieczka      swieczka
 

Śp. Grzegorz Saładajczyk

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Grzegorzu Saładajczyku

26 VII 2009 r. odszedł od nas śp. Grzegorz Saładajczyk, specjalista w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, wieloletni ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.

Śp. Grzegorz urodził się 17 XI 1941 r. w Karniszewicach w województwie łódzkim. Jego ojciec Henryk był zawodowym wojskowym, później pracował jako księgowy. Matka Jadwiga z domu Fokt, najpierw zajmowała się domem, a od 1953 r. pracowała jako kierowniczka żłobka. Do szkoły średniej śp. Grzegorz uczęszczał w Szczecinie. Po uzyskaniu w 1958 r. świadectwa dojrzałości, podjął studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akade­mii Medycznej i ukończył ją w 1965 r. uzyskując 16 VIII dyplom lekarza. Pracę zawodową rozpoczął w Szpitalu Powiatowym w Goleniowie. Na swoją specjalizację wybrał bardzo trudną i odpowiedzialną dziedzinę medycyny: anestezjologię i reanimację. Io specjalizacji uzyskał już w 1972 r. W szpitalu w Goleniowie pracował do 1974 r. Był zatrudniony na stanowisku asystenta Oddziału Intensywnej Opieki Zdrowotnej i jednocześnie pełnił funkcję kierownika Przychodni Powiatowej.  Kolejne 4 lata na drodze zawodowej śp. Grzegorza to praca na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. W 1976 r. śp. Grzegorz uzyskał IIo specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i w tym samym roku objął stanowisko zastępcy ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na tym stanowisku zdobył opinię wyjątkowego lekarza..  Przełożeni z tego okresu podkreślali Jego bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne, zdolno­ści organizatorskie, a także ciągłe pomysły ulepszania metod pracy i sposobów leczenia. W pracy zespołowej był koleżeński, nie konfliktowy. W 1978 r. powrócił do Szczecina i objął stanowisko zastępcy kierownika działu anestezjologii i intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Szczecinie-Zdunowie. Szpital ten współpracował z Kliniką Ortopedii Pomorskiej Akademii Medycznej. I tu również dostrzeżono Jego nieprzeciętne zaangażowanie w pracy zawodowej. Profesor Tomasz Żuk, kierownik Kliniki Ortopedii, określił śp. Grzegorza jako w pełni samodzielnego specjalistę, potrafiącego rozwiązywać najpoważniejsze przypadki planowanych znieczuleń ortopedycznych. Zasugerował także, że zakres działań medycznych szpitala w Zdunowie nie pozwala wykorzystać wszystkich możliwości zawodowych śp. Grzegorza.  Szczęśliwie dla naszego miasta, na kolejne miejsce realizacji swojego powołania lekarskiego i anestezjologicznego śp. Grzegorz wybrał Kalisz. W 1980 r. rozpoczął pracę na Oddziale Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.  Kolejne lata to dalszy rozwój jego kariery zawodowej. W 1981 r. przez ponad pół roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej. W latach 1982-1984 był kierownikiem Działu Pomocy Doraźnej. W III 1984 r. zorganizował i prowadził salę intensywnej terapii, która później weszła w skład Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wcześniej taka forma leczenia najciężej chorych pacjentów w kaliskim szpitalu nie była znana. Również w 1984 r. objął stanowisko zastępcy ordynatora tego oddziału i piastował je do 1989 r. Od 1 IV 1989 r., w wyniku postępowania konkursowego, objął stanowisko ordynatora  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w kaliskim szpitalu i z oddaniem oraz ogromnym zaangażowaniem pracował na tym stanowisku do końca swoich dni. Można powiedzieć, że w sprawach anestezjologicznych był wyrocznią dla społeczności kaliskich lekarzy. Ale nie tylko wyróżniał się wiedzą teoretyczną i praktyczną, Miał również zacięcie naukowe. Opublikował w fachowych czasopismach medycznych o zasięgu krajowym 6 publikacji naukowych dotyczących różnorodnych zagadnień z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. Był kierownikiem specjalizacji kilkunastu lekarzy, zarówno na I jak i na IIo specjalizacji. Od 1968 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologicznego, a od chwili przybycia do naszego miasta należał do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Brał udział w zebraniach i zjazdach tych towarzystw, a także wygłaszał referaty naukowe.

W 1965 r. poślubił Ewę Owsianowską, z zawodu również lekarza, która po przybyciu z mężem do naszego miasta, objęła stanowisko ordynatora II Oddziału Wewnętrznego w kaliskim szpitalu i do emerytury kierowała tym oddziałem. Z ich związku urodziło się jedno dziecko, córka Maja.

Kaliska anestezjologia i intensywna terapia w osobie śp. Grzegorza Saładajczyka straciła swojego wielkiego przedstawiciela, osobę ogromnie zasłużoną dla rozwoju tej specjalności w Kaliszu. Współpracownicy pożegnali swojego wielkiego nauczyciela i szefa, a jednocześnie bardzo życzliwego kolegę.

Pogrzeb odbył się 31 VII 2009 r. na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poznańskiej w Kaliszu. Tam w imieniu KTL żegnał Zmarłego prezes dr n. med. Piotr Suda.

Prezes KTL dr n. med. Piotr Suda

Cześć Jego pamięci!