swieczka       swieczka
 

¦p. Ewa Saładajczyk

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. Ewie Saładajczyk

 

 

 

 

 

Cze¶ć Jej pamięci!