swieczka       swieczka
 

¦p. Stanisław Rzadkowski

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. Stanisławie Rzadkowskim

 

 

 

 

 

Cze¶ć Jego pamięci!