swieczka      swieczka
 

Śp. Piotr Zygmunt Rojecki

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Piotrze Zygmuncie Rojeckim

Urodził się 29 III 1972 r. w Kaliszu z ojca Zygmunta i matki Anny de domo Pawłowska. Wychowanek liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, matura w 1990 r. Studia lekarskie na Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom lekarski uzyskał 4 VII 1996 r. Io specjalizacji z radiodiagnostyki 19 XI 2001 r. Tytuł specjalisty w dziedzinie „radiologia i diagnostyka obrazowa” przyznano Mu 25 XI 2005 r. (specjalizacje pod kierunkiem lek. Marianny Milcarz). Staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu w latach 1996-1997, potem (1997-2000) etat młodego asystenta w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy im. dra Bronisława Koszutskiego w Wolicy pod Kaliszem. Od 1 XII 2000 r. pracował w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu. W latach 1997-2006 był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Żona Ewa, lekarka, córka Marta (ur. 1991) i syn Wiktor (ur. 1999).

Zmarł 26 VIII 2010 r. po ciężkiej chorobie mimo przeszczepu wątroby. Pogrzeb 31 VIII 2010 r. na cmentarzu Zagorzynek w Kaliszu.

W Zmarłym medycyna kaliska straciła wybitnego fachowca, rokującego dalsze sukcesy zawodowe.

dr med. Zbigniew Kledecki (Kalisz)

Cześć Jego pamięci!