swieczka       swieczka
 

Śp. Kazimierz Rogacki

Wspomnienie o o doktorze Kazimierzu Rogackim wygłoszone na mszy św. pogrzebowej
przez Prezesa KTL,
dra n. med. Piotra Sudę.

      W dniu 11 czerwca 2018 roku odszedł od nas dr n. med. Kazimierz Rogacki, specjalista chirurgii ogólnej i wieloletni Ordynator Oddziału Chirurgicznego I w Kaliszu.
      Dr Kazimierz Rogacki  urodził się w Kaliszu, w dniu 25 maja 1929 roku, w rodzinie Zenona Rogackiego i Marianny Rogackiej z domu Jaśniewiczowej. Rodzice doktora zajmowali się rzemieślnictwem i kupiectwem. Swoją edukację dr Kazimierz rozpoczął przed II wojną światową i do 1939 roku ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. W latach okupacji niemieckiej jako nastoletni chłopak przymusowo ciężko pracował w charakterze pomocnika robotnika, w fabryce Mullerów przy ulicy Majkowskiej, w tzw. ,,Bielarnii". Pomimo tej ciężkiej pracy jednocześnie uczył się w polskiej szkole konspiracyjnej prowa­dzonej przez panią Marię Szolcową, która przed wojną była właścicielką Szkoły Powszechnej w Kaliszu. W konspiracji ukończył program szkoły powszechnej oraz zaliczył I i II klasę gimnazjum ogólnokształcącego. Po zakończeniu wojny kontynuował edukację w Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Świadectwo maturalne uzyskał w 1949 roku i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1955 roku ukończył studia i uzyskał Dyplom Lekarza z Odznaczeniem. To umożliwiło mu wybór miejsca pracy i wybór specjalizacji oraz rozpoczęcie specjalizacji bez odbywania obowiązkowego stażu podyplomowego. Zdecydował o podjęciu pracy w Poznaniu, w Szpitalu Miejskim im. Strusia, na oddziale chirurgii klatki piersiowej i serca. Był to oddział kliniczny, a kierownikiem kliniki był wybitny polski kardiochirurg, profesor Jan Moll. Dr Kazimierz pracował z wielkim oddaniem oraz zajmował się pracą naukowa. Wraz z kolegą z roku, z doktorem  Szelągowskim opublikował pierwszą pracę naukową na temat odoskrzelowego raka płuc. Z zapałem uczył się techniki skomplikowanych zabiegów torano- i kardiochirurgicznych, ale jednocześnie bardzo pociągała Go wszechstronność chirurgii ogólnej i choć z dużym wahaniem i wątpliwościami zrezygnował z pracy w klinice w Poznaniu i powrócił do Kalisza. Jako młodszy asystent rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im Przemysła II. Ordynatorem oddziału był wówczas znany kaliski chirurg dr med. Włodzimierz Ganszer. Pod jego kierunkiem dr Kazimierz uzyskał I°(1959) i II0 (1963r.). Jako specjalista objął funkcję zastępcy ordynatora oddziału chirurgicznego, którym kierował  dr Stanisław Rzadkowski, a w 1968 roku, po przejściu doktora Rzadkowskiego na emeryturę, w wyniku konkursu, został powołany na stanowisko ordynatora tego oddziału i pozostawał nim nieprzerwanie przez 20 lat. Był to okres trudnej, odpowiedzialnej i bardzo często bardzo męczącej pracy. Pomimo powszechnych niedostatków w sprzęcie i lekach oraz często utrudnień organizacyjnych, swoje obowiązki, a właściwie swoje powołanie dr Kazimierz realizował z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem. Był doskonałym fachowcem, z bardzo szeroką wiedzą teoretyczną i doskonałymi umiejętnościami praktycznymi. To wszystko sprawiało, ze cieszył się ogromnym szacunkiem wśród pacjentów i jak sam wspominał codziennie wielokrotnie spotykała go szczera życzliwość, nie tylko pacjentów, ale także i ich rodzin. Niemniejszym uznaniem cieszył się wśród swoich asystentów. Wykształcił liczne grono specjalistów z I i z II stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej. Wielu spośród Jego uczniów zostało ordynatorami lub objęło funkcje kierownicze w placówkach Służby Zdrowia. Jego fachowość została doceniona, gdy po ustanowieniu Województwa Kaliskiego, został powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej i przez kilkanaście lat wspomagał swoją wiedzą i doświadczeniem oddziały chirurgiczne na terenie województwa kaliskiego. W latach 1988-1990 rozpoczął działalność nowy szpital przy ulicy Poznańskiej - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny. Nastąpiły zmiany organizacyjne i personalne. Doktorowi Kazimierzowi nie powierzono dalszego kierowania oddziałem chirurgicznym, ale kontynuował On swoją pracę chirurga  w Poradni Chirurgicznej na Rogatce. Po kilku miesiącach powierzono Mu funkcję kierownika  Oddziału Przyjęć i Pomocy Doraźnej w nowym szpitalu. Pod jego kierownictwem stopniowo Oddział Przyjęć i Pomocy Doraźnej przekształcił się Szpitalny Oddział Ratunkowy. Na tym oddziale dr Kazimierz pracował aż do przejścia na emeryturę, co nastąpiło w grudniu 2003 roku, gdy miał już ukończone 74 lata.
      Poza pracą zawodową i dydaktyczną z równym zaangażowaniem realizował się w pracy naukowej. Na materiale własnych pacjentów przygotował i obronił rozprawę doktorską. Był to pierwszy ,,kaliski doktorat” po 1945 roku. Opublikował również 14 prac naukowych z zakresu chirurgii, miedzy innymi w Pamiętnikach Zjazdów Lekarzy Ziemi Kaliskiej, w Zeszytach "Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” oraz w ogólnopolskim Przeglądzie Chirurgicznym. Był członkiem i aktywnie działał w Kaliskim Towarzystwie Lekarskim i w Polskim Towarzystwie Chirurgów. Do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego należał od 1955 roku. Przez 6 kadencji był wybierany do władz Towarzystwa. Między innymi  przez 2 kadencje pełnił funkcję wiceprezesa, a także powierzano Mu funkcje skarbnika, sekretarza i członka Sądu Koleżeńskiego.
      Poza w/w dokonaniami zawodowymi pełnił także przez kilkanaście lat funkcję biegłego w sądach kaliskich, wielokrotnie pracował w Poborowych Komisjach Wojskowych oraz przez kilka lat był  wykładowca w Kaliskiej Szkole Pielęgniarstwa.
      Działał również społecznie. Był inicjatorem i założycielem Regionu Wielkopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i przez wiele lat był Przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolskiego tego związku. W latach 1990-93 aktywnie pracował jako jej członek w  Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Kaliszu, a na kolejne 5 lat społeczeństwo Kalisza wybrało Go na Radnego Rady Miejskiej. Swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami z działalności społecznej dzielił się na łamach prasy medycznej, publikując swoje artykuły w Aesculapsiusie, Gazecie Lekarskiej i w Służbie Zdrowia.
      Za swoją pracę
zawodową został odznaczony krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 20-lecia i 30-lecia PRL, Odznaką Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia oraz Odznaką ,,Zasłużony dla miasta Kalisza” Wielokrotnie otrzymywał liczne dyplomy uznania.
      Drogi doktorze Kazimierzu, Twój dorobek zawodowy, naukowy i dydaktyczny jaki zostawiłeś kaliskiej medycynie jest ogromny i pozostanie na zawsze w historii naszego miasta. Wiem, że czasem żal było Ci porzucenia pracy w klinice, ale chcemy Ci powiedzieć, że jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za Twoje kilkadziesiąt lat, niestrudzonej, pełnionej z poświęceniem i oddaniem pracy doskonałego chirurga i wierzymy ze Dobry Bóg przyjmie Cię do nieba.

Spoczywaj w pokoju a światłość wiekuista niechaj Ci świeci.

Cześć Jego pamięci!