swieczka       swieczka
 

Śp. Jerzy Popiel

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Jerzym Popielu

     1 czerwca 2005 roku długo pozostanie w pamięci mieszkańców Opatówka. Tego właśnie dnia zmarł wspaniały człowiek, lekarz Jerzy Popiel.
     Urodził się 14 kwietnia 1926 r. w Chojnicach w województwie bydgoskim. Ojciec był oficerem zawodowym straży granicznej, a matka nauczycielką. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Żninie, tam również rozpoczął naukę w gimnazjum, ale z powodu wybuchu wojny w 1939 r., po ukończeniu pierwszej klasy musiał przerwać naukę.
     W czasie okupacji z powodu wcielenia rodzinnych stron do III Rzeszy wraz z rodziną został wysiedlony do Generalnej Guberni do wsi Kaliga, nieopodal miejscowości Końskie. Tam w pobliskich Radoszycach kontynuował naukę na tajnych kompletach. Od 1943 r. jako 17-letni chłopiec wraz z ojcem brał udział w akcjach partyzanckich Armii Krajowej na terenie Kielecczyzny.
Po wojnie kontynuował naukę w gimnazjum w miejscowości Końskie, gdzie uzyskał małą maturę. Następnie rozpoczął naukę w Liceum Humanistycznym w Wągrowcu i po roku, w trybie przyspieszonym, uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1946 r. podjął studia na Uniwersytecie w Poznaniu na wydziale biologii, ale po roku przeniósł się na wydział lekarski, który ukończył w 1953 r., a dyplom lekarza uzyskał w 1955 r.
     Swoją pracę zawodową rozpoczął w wiejskim ośrodku zdrowia w Opatówku i z nim związał całe swoje życie zawodowe i osobiste. Jako specjalizację wybrał medycynę ogólną,
a II° w tej dziedzinie uzyskał w 1967 r. W latach 1981-1985 pracował jako lekarz w Libii,
w polskim zespole medycznym w szpitalu w Dermie. Przez cały okres pracy zawodowej nieprzerwanie udzielał się w pracy społecznej. Był przewodniczącym Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty przez okres 4 kadencji Gminnej Rady Narodowej. Był czynnym członkiem Krajowej Rady Zdrowia przy Zarządzie Głównym ZMW w Warszawie, pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Wyróżniony licznymi nagrodami, dyplomami i medalami.
     Pracował przez całe życie, był powszechni lubiany i szanowany przez pacjentów. Największą nagrodą dla Niego była wdzięczność i szacunek społeczeństwa Opatówka. Szczególnie ludzie ubodzy byli przez Niego dostrzegani i otaczał ich wyjątkową troską. Był też człowiekiem o pogodnym usposobieniu i miał opinię osoby umiejącej się bawić, ale zawsze zachowywał umiar i ogólnie przyjęte granice. Przez ostatnie lata ciężko chorował i choroba wyłączyła Go z pracy zawodowej i społecznej.
Był długoletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy
i inicjatywy, które łączyły nas z śp. Jerzym. Do najważniejszych zaliczyć należy budowę ośrodka zdrowia w Opatówku i kierowanie nim przez, bez mała, 30 lat, pracę radnego
w pierwszej kadencji samorządu w latach 1990-1994.
Odszedł od nas doktor Jerzy Popiel - wspaniały człowiek, z niezwykłą charyzmą, znakomity lekarz. Odszedł, ale pozostanie i żyć będzie w naszej pamięci. Dla nas, współpracowników, był nie tylko lekarzem, przełożonym, ale przede wszystkim życzliwym kolegą, na którego pomoc zawsze mogliśmy liczyć.
     Zakończył dobrą, obfitą i twórczą wędrówkę na opatóweckiej ziemi. Niech Mu ona lekką będzie. Z żalem i smutkiem żegnamy Cię, Drogi Kolego. Szanowny Doktorze - spoczywaj w pokoju.
4 czerwca 2005r., po mszy św. żałobnej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku, pochowany tamże na cmentarzu parafialnym.
Na wniosek starosty kaliskiego Leszka Aleksandrzaka, marszałek Województwa Wielkopolskiego nadał pośmiertnie Jerzemu Popielowi w dniu pogrzebu odznakę honorową "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego".

Cześć Jego pamięci!