swieczka       swieczka
 

Śp. Bożena Pogłodzińska

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Bożenie Pogłodzińskiej

     Lekarz Bożena Pogłodzińska urodziła się 27 VIII 1924 r. w Międzychodzie. Do wybuchu II wojny światowej ukończyła szkołę podstawową oraz dwie klasy gimnazjum klasycznego. W czasie okupacji uczęszczała na tajne komplety, po których zdała maturę w czerwcu 1945 r. W październiku tego roku została przyjęta na studia w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. W czasie studiów odbywała praktyki wakacyjne:
1948 r. – Oddział Wewnętrzny Szpitala im. Przemysła II w Kaliszu,
1949 r. – Oddział Chirurgiczny w Koźlu oraz Oddział Wewnętrzny w Szpitalu w Kaliszu.
     W okresie między absolutorium a otrzymaniem dyplomu (1 X 1951) pracowała w Klinice Chorób Dziecięcych w Poznaniu.
Po otrzymaniu dyplomu związała się na stałe ze Szpitalem im. Przemysła II w Kaliszu. Tutaj odbyła pracę jako stażystka, a później na Oddziale Wewnętrznym uzyskując (II 1958) IIo specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych i pełniąc od 1958 r. obowiązki zastępcy ordynatora Oddziału Wewnętrznych. 1 V 1963 r. została powołana w wyniku w konkursu na ordynatora oddziału wewnętrznego. Nie ograniczając się wyłącznie do pracy szpitalnej – pracowała również jako lekarz szkolny w Gimnazjum Anny Jagiellonki, dyżurowała w Pogotowiu ratunkowym, roztaczała opiekę nad izolatką Liceum Medycznego. W zakresie służby wojskowej została awansowana do stopnia kapitana rezerwy. W pracy zawodowej sumienna, oddana obowiązkom, zdobyła zaufanie przełożonych, współpracowników oraz pacjentów. Była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana za pracę ordynatora. Była dobrym pedagogiem. Wyszkoliła kilku lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych. Wyróżniała się stałym dążeniem do wzbogacenia swej wiedzy przez udział w licznych konferencjach czy zjazdach naukowych. Osobny rozdział pracy to udzielanie się w działalności Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. W pierwszych latach po uzyskaniu dyplomu była sekretarzem Zarządu KTL, później weszła w skład Sądu Koleżeńskiego. Brała czynny udział w konferencjach naukowych organizowanych przez KTL. Występowała często na zebraniach naukowych referując swe oryginalne opracowania bądź zdając sprawozdanie ze zdobytych wiadomości na licznych konferencjach. Ogłosiła drukiem kilka prac z zakresu schorzeń przewodu pokarmowego oraz serca.
     21 X 1977 r. Rada Państwa w uznaniu całokształtu działalności przyznała Jej Srebrny Krzyż Zasługi. Niestety ciężka choroba, doprowadzająca nieubłaganie do nieoczekiwanej śmierci. 20 XI 1977 r. uniemożliwiła dekorację za życia. Odznaczenie wręczono rodzinie Zmarłej.
     24 XI 1977 r. lekarska społeczność kaliska żegnała ubyłą ze swego grona dobrą Koleżankę, a licznie zebrana ludność Kalisza swego dobrego lekarza.

Grono przyjaciół

Cześć Jej pamięci!