swieczka      swieczka
 

Śp. Lechosław Podsadny

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Lechosławie Podsadnym

     3 maja 2011 zmarł w hospicjum w Rozdżałach lek. Lechosław Podsadny. Msza św. żałobna w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Majkowie w Kaliszu, a dalsze uroczystości pogrzebowe na cmentarzu tynieckim w Kaliszu. Służby mundurowe wystawiły 3 poczty sztandarowe. Nad urną z prochami Zmarłego mówił honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki:  
     Żegnamy dzisiaj naszego Kolegę śp. dra Lechosława Podsadnego.
     Śp. Leszek urodził się 2 XI 1943 r. w Ostrowie Wlkp. Studia lekarskie na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu w latach 1965-1972. Dyplom lekarski uzyskał 13 VI 1972 roku.
     Staż podyplomowy w szpitalu w Kępnie, pracował tam 2 lata. Od XII 1973 objął stanowisko młodszego asystenta na I Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu. Kierowałem tym oddziałem i miałem możliwość obserwowania śp. Leszka w pracy: był lekarzem zdyscyplinowanym, solidnym, troszczącym się o chorych oddanych pod Jego opiekę. Był w trakcie specjalizacji z radiodiagnostyki i Io uzyskał w 1977 r. Równocześnie pracował jako lekarz w przychodniach przyzakładowych w Kaliszu. Od 1976 r. związał się ze służbami mundurowymi, był lekarzem w ich przychodni, a 9 lat później został kierownikiem tej przychodni. Nie zaniedbał szkolenia i w 1984 r. uzyskał Io specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Była to już druga specjalizacja zawodowa.
     W latach 1999-2000 przychodnia dla służb mundurowych została sprywatyzowana, powstała prywatna spółka, jej prezesem został śp. Leszek, zachowano też starą nazwę „Poliklinika”. Jako organizator, jako szef tak skomplikowanej jednostki jak przychodnia wielospecjalistyczna – śp. Leszek okazał się energicznym, kompetentnym i wymagającym szefem, zyskując uznanie kolegów lekarzy tam pracujących, pielęgniarek i personelu pomocniczego. Doprowadził do tego, że chory – obecnie nie tylko mundurowy – ma dostęp do lekarzy różnych specjalności, może na miejscu wykonać szereg najważniejszych badań, kupić leki. Jest niewątpliwie zasługa zmarłego Kolegi.
     Podporucznik rezerwy. Członek Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego od 1973 roku.
     Rodzinie śp. Leszka składam w imieniu KTL wyrazy współczucia.
     Zarząd i pracownicy „Polikliniki” z wielkim żalem żegnają swojego szefa, Jego czyny zachowają długo we wdzięcznej pamięci, a rodzinie Zmarłego składają wyrazy serdecznego współczucia.

Leszku, żegnamy Cię!

Requiescat in pace et lux perpetua dona ei Domine.

Tymi słowy żegnał Zmarłego na cmentarzu tynieckim w Kaliszu honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki.

(Śp. Lechosław Podsadny zmarł 3 V 2011 r. w hospicjum w Rozdżałach pod Kaliszem, msza św. żałobna w kościele pw. NMP Królowej Polski na osiedlu Majków w Kaliszu, a pogrzeb 6 V 2011 r. na cmentarzu tynieckim w Kaliszu)

Cześć Jego pamięci!