swieczka       swieczka
 

Śp. Włodzimierz Podhalański

Wspomnienie pośmiertne o śp. drze n.med. Włodzimierzu Podhalańskim
wygłoszone na mszy św. Pogrzebowej
przez Prezesa KTL,
dra n. med. Piotra Sudę.

     W dniu 14 lutego 2019 roku odszedł od nas dr n.med. Włodzimierz Podhalański, specjalista chirurgii ogólnej i specjalista urolog, twórca i wieloletni Ordynator Oddziału Urologicznego w Kaliszu.
    
Dr Włodzimierz urodził się 5 listopada 1938 roku w Tłokini Kościelnej koło Kalisza, w rodzinie Piotra Podhalańskiego i Józefy Podhalańskiej z domu Witczak. W 1939 roku, po rozpoczęciu II wojny światowej, rodzina Podhalańskich, podobnie jak wiele innych rodzin polskich, w ucieczce przed okupantem przeniosła się do Chełmna i tam przebywała do końca okupacji. Po wyzwoleniu Kalisza Państwo Podhalańscy powrócili do naszego miasta i tu dr Włodzimierz uczęszczał do szkoły podstawowej i następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. W 1956 roku zdał egzamin dojrzałości i po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom Lekarza uzyskał 31 stycznia 1963 roku. Postanowił powrócić w rodzinne strony i po odbyciu stażu podyplomowego w Szpitalu Miejskim w Kaliszu rozpoczął pracę na oddziale chirurgicznym prowadzonym przez doktora med. Włodzimierza Ganszera, gdyż na swoją specjalność zawodową wybrał chirurgię. Już po pierwszym roku pracy na oddziale chirurgicznym, zmuszony był do jej przerwania na okres dwóch lat (od 1964 do 1966 roku) z powodu obowiązku odbycia służby wojskowej w Opalu. Po powrocie do Kalisza kontynuował pracę i szkolenie na oddziale chirurgicznym i w 1969 roku (19-04-1969) uzyskał  I stopień  specjalizacji w dziedzinie chirurgii, a 4 lata później II stopień specjalizacji (18-04-1973). Po zdobyciu tytułu specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii, postanowił, że nie poprzestanie na dotychczasowej zdobytej wiedzy i umiejętnościach i zdecydował szkolić się w zakresie urologii. Tytuł specjalisty w tej dziedzinie uzyskał w 1976 roku. (12-11-1076). Wybór specjalności chirurgicznej okazał się niezwykle trafnym dla doktora Włodzimierza, gdyż już od pierwszych lat pracy zawodowej wykazywał się nadzwyczajnymi umiejętnościami zabiegowymi, co w połączeniu z wytrwałą pracą i szeroką wiedzą medyczną stawiło go w wąskiej grupie najwybitniejszych chirurgów naszego miasta. Ponieważ był świetnym organizatorem, potrafiącym zintegrować zespół, w czym niemałą rolę odgrywało uznanie dla jego wiedzy i fachowości przez kolegów chirurgów, po roku po zdobyciu specjalizacji II stopnia w chirurgii ogólnej powierzono Mu stanowisko zastępcy ordynatora na Oddziale Chirurgicznym II. Jak wspomniałem ukierunkował się na urologię i z Jego inicjatywy, na oddziale chirurgicznym II zostało wydzielonych 16 łóżek urologicznych, które stały się zalążkiem przyszłego oddziału urologicznego. Ostatecznie został on otwarty w lutym 1988 roku (01-02-1988) i w wyniku postępowania konkursowego dr Włodzimierz objał stanowisko ordynatora. Pozostawał nim przez kolejne kadencje aż do przejścia na emeryturę w 2003 roku. Od pierwszych dni prowadzenia nowopowstałego oddziału z zaangażowaniem zajmował się chorymi, a ponieważ systematycznie poszerzał swoją wiedzę i umiejętności, na oddziale urologicznym wykonywane były, z bardzo dużym powodzeniem, coraz to bardziej skomplikowane i trudne operacje urologiczne i endourologiczne. Dr Włodzimierz również pracował naukowo i w maju 1986 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy dotyczącej flory bakteryjnej w zastoinowym wodonerczu. Publikował również doniesienia naukowe z dziedziny chirurgii w Zeszytach Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, w Pamiętnikach z XIV Zjazdu Chirurgów Polskich, w Pamiętniku z II Konferencji Lekarzy Ziemi Kaliskiej oraz w Pamiętnikach z XVIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatoplogii. Często także brał aktywny udział w zebraniach Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego był członkiem od 1964 roku, a także w zebraniach Polskiego Towarzystwa Urologicznego.  W uznaniu jego wiedzy i umiejętności w 1990 roku został powołany na stanowisko specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie urologii na teren województwa kaliskiego i pozostał nim, aż do momentu rozwiązania tego wojwództwa.
     Za dokonania zawodowe został odznaczony w 1986 roku Złotym Krzyżem Zasługi.
     Swoją wiedzą i nieprzeciętnymi umiejętnościami zabiegowymi dzielił się z młodszymi kolegami. Pod jego kierunkiem tytuł specjalisty urologa uzyskało 5-ciu młodszych kolegów. W życiu osobistym był szczęśliwym mężem i ojcem. W 1963 roku ożenił się z Bożeną Żok również lekarzem specjalistą ginekologii i położnictwa. Z ich związku urodziło się dwoje dzieci Paweł i Izabela, które poszły w ślady rodziców. Paweł - specjalista ginekologii i położnictwa jest zastępcą ordynatora w kaliskim Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Izabela, najpierw wybrała chirurgię dziecięcą, ale potem zdecydowała, że jej powołaniem jest pediatria i jako pediatra praktykuje w lecznictwie otwartym.
     Odszedł od nas wybitny kaliski chirurg urolog. Trudna do zliczenia jest liczba chorych którym uratował życie lub pomógł powrócić do zdrowia. Wprawa z jaką operował chorych i z jakim powodzeniem kończyły się jego operacje wyróżniała Go i to nie tylko w naszym mieście, ale również daleko poza jego granicami, a był przy tym chirurgiem wyjątkowo pracowitym.
     Drogi doktorze Włodzimierzu,  żegnam Cię w imieniu Delegatury Kaliskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i w imieniu Twoich koleżanek i kolegów. Zapisałeś się na kartach historii medycyny naszego miasta jako twórca kaliskiej urologii i znamienity jej przedstawiciel. Ogromna jest wdzięczność pacjentów za twoje wspaniałe operacje chirurgiczne, którymi im pomogłeś w ciągu ponad 40-letniej swojej pracy zawodowej. I ja mam w sercu osobistą wdzięczność za przeprowadzoną z powodzeniem operację urologiczną u mojego taty, gdy był on już w podeszłym wieku.
     Wierzymy, że Pan Bóg, za dobro jakie przez tyle lat dałeś bliźnim, niestrudzenie służąc im swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami przyjmie Cię do nieba.

Spoczywaj w pokoju, a Światłość wiekuista niechaj Ci świeci.

Cześć Jego pamięci!