swieczka       swieczka
 

Śp. Zofia Piechocka

Wspomnienie pośmiertne o śp. dent. Zofii Piechockiej

     Śp. Zofia urodziła się 10 XI 1924 r. w Kuźni p. Kaliszem. Ojciec Lucjan Adler i matka Zofia z d. Zalewska byli nauczycielami. Matura w 1946 r. w Koninie. Tegoż roku rozpoczęła studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom lekarza stomatologa uzyskała 6 VIII 1950 r. w AM w Poznaniu. Rozpoczęła pracę zawodową w Przychodni w Koninie (1 XI 1950 - 31 V 1952). Potem nakazem pracy została skierowana do Sanatorium Gruźlicy Kostno-Stawowej w Kamiennej Górze, gdzie pracowała do X 1953 r. Od XI 1953 do 31 VIII 1958 pracowała w Powiatowej Przychodni w Brzegu n. Odrą, a później do VIII 1963 r. w podobnej przychodni w Świ-dnicy. We wrześniu 1963 r. przeniosła się do Człuchowa i tam była zatrudniona w Miejskim Ośrodku Zdrowia. W X 1967 r. osiadła na stałe w Kaliszu. Pracowała w Przemysłowym Specjalistycznym ZOZ-ie lecząc pracowników takich zakładów jak "Kalimet", "Agroma" i "Metalplast". Zorganizowala poradnię Chorób Przyzębia na Podgórzu, którą prowadziła przez 3 lata. Po przejściu na emeryturę pracowała w niepełnym wymiarze godzin w "Metalplaście" - aż do 1997 r.
     W 1973 r. uzyskała I0 specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej, a 2 VI 1976 r. - II0 ze stomatologii zachowawczej. Opublikowała pracę poglądową pt. "Fluor w profilaktyce próchnicy zębów". Członkini Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego od 1968 r. do śmierci.
     Wyszła za mąż za doc. dra med. Mariana Piechockiego, zmarłego w 1990 r. Dwóch synów: Krzysztof (ur. 6 VII 1949) elektronik i Andrzej (ur. 9 II 1954) mgr inż. mechanik.
     Zmarła 29 VI 2005 r. i została pochowana na cmentarzu komunalnym w Kaliszu.

Cześć Jej pamięci!