swieczka       swieczka
 

Śp. Kazimierz Olejniczak

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Kazimierzu Olejniczaku

     Urodził się 25 I 1927 r. w Kaliszu, ojciec był zawodowym podoficerem Służby Kwatermistrzowskiej 25. PAL w Kaliszu, a matka położną, z domu Bassa. Szkoła podstawowa do 1939 r. W czasie okupacji pracował w Kaliszu jako goniec i robotnik rolny. Po wojnie gimnazjum i liceum dla dorosłych im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, matura w 1947 r. Studia lekarskie w Poznaniu, dyplom lekarski w 1952 r. Tego roku powołany do służby wojskowej – aż do 1957 r., miał stopień kapitana. Od 1955 r. członek PZPR, w Kaliszu był sekretarzem POP Służby Zdrowia.
     W 1957 r. powrócił do Kalisza, pracował w przychodniach oraz w Szpitalu Chorób Płuc im. dra Bronisława Koszutskiego w Wolicy jako ginekolog. W latach 1962 – 1964 był kierownikiem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Kaliszu i ponownie to samo stanowisko w latach 1967 – 1974. Io specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii w 1965 r., IIo – w 1976 r. Na emeryturę przeszedł 29 III 1991 r. Członek KTL od 1957 r.
     Zmarł 19 IV 1993 r., pochowany na Cmentarzu Miejskim przy Rogatce w Kaliszu.

Sit tibi terra levis!

dr med. Zbigniew Kledecki
(Kalisz)

Cześć Jego pamięci!