swieczka       swieczka
 

Śp. Stanisław Olczak

Wspomnienie pośmiertne o śp. doktorze Stanisławie Olczaku

     Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 04.02.2018 naszego Kolegi dr n.med. Stanisława Olczaka.

     Dr  Stanisław Olczak urodził się 24 stycznia 1930 r. w Kraszewicach, jako syn Franciszka i Stanisławy z domu Przybył. Ojciec pracował w kopalni węgla kamiennego w Belgii od czasu zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, której był uczestnikiem po stronie polskiej. Wychowaniem dr  Stanisława  oraz czwórką jego młodszego rodzeństwa zajmowała się matka. Lata dzieciństwa i wczesnej młodości przypadły na trudny okres przedwojenny i lata okupacji.

     Od szóstego roku życia uczęszczał do szkoły podstawowej w swojej rodzinnej miejscowości. W czasie okupacji naukę kontynuował w trybie tajnego nauczania jednocześnie pracując przymusowo, jako pracownik rolny do końca wojny.

     W marcu 1945 roku po zdaniu egzaminów wstępnych został przyjęty do pierwszej klasy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Ostrzeszowie, które ukończył egzaminem maturalnym 1949r. W tym samym roku po zdaniu egzaminu wstępnego został przyjęty na pierwszy rok Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie w 1954 uzyskał dyplom lekarza.  Po ukończeniu studiów otrzymał propozycję podjęcia pracy naukowej w Poznaniu, jednakże ze względów rodzinnych rozpoczął pracę zawodową w Kaliszu niedaleko swojej rodzinnej miejscowości.

     Został zatrudniony od 1 lutego 1955r. w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego im. Przemysława II w Kaliszu, gdzie w roku 1958 uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. W tym samym roku ożenił się z koleżanką z oddziału, lekarką Barbarą Ciszewską.W następnym roku podjął pracę w Oddziale Zakaźnym na etacie starszego asystenta i zastępcy ordynatora. W roku 1962 uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z chorób zakaźnych, a w 1965 drugi stopień specjalizacji chorób zakaźnych.

     W 1975 r. został ordynatorem Oddziału Zakaźnego. W tym czasie pełnił również funkcję kierownika Działu Organizacyjno-Metodycznego Woj. Szpitala Zespolonego w Kaliszu przez dwa lata. W roku 1982 obronił pracę doktorską na Akademii Medycznej w Poznaniu pt ,,Ospa prawdziwa i szczepienie ochronne przeciw ospie w Kaliszu i na terenie ziemi kaliskiej”. Miało to związek z nadzorowaniem przez dr Stanisława Olczaka akcji profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko ospie prawdziwej w czasie epidemii tej choroby we Wrocławiu, na początku lat 60-tych XX wieku. W latach 1983-1985, kiedy to Kaliski Oddział Zakaźny był w remoncie, dr Stanisław Olczak był oddelegowany przez Ministerstwo Zdrowia do Maroka, gdzie prowadził oddział Obserwacyjno-Zakaźny szpitala Al Farabi w mieście Oujda.

     Po powrocie do kraju, od 1 lutego 1986r. do 17 lutego 2003 roku pełnił funkcję ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Kaliszu. Oprócz pracy związanej ze szpitalem przez długi czas pracował w lecznictwie otwartym. W latach 1957 – 61 prowadził Poradnię Higieny Pracy, w tym czasie uzyskał specjalizację medycyny przemysłowej.

     W latach 1967 – 75 prowadził Poradnię Wirusowego Zapalenia Wątroby w ramach Poradni Chorób Wewnętrznych.

     Podczas epidemii wirusowego zapalenia opon mózgowych i mózgu w województwie kaliskim był konsultantem i koordynatorem pracy szpitali w Sycowie, Ostrowie Wlkp. i Kaliszu. Podczas całego okresu prowadzenia Oddziału Zakaźnego zajmował się szkoleniem podległego mu personelu i lekarzy innych specjalności odbywających staże w Oddziale Zakaźnym.

     Był członkiem Komisji Egzaminacyjnych szczebla wojewódzkiego dla internistów.

     Był także członkiem towarzystw lekarskich: Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Lekarzy Chorób Zakaźnych i Epidemiologów, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego oraz Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, do którego należał od początku swojej pracy zawodowej.

     Należał również do Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, w którym przez dwie kadencje był przewodniczącym Wojewódzkiego Zarządu w Kaliszu i członkiem Zarządu Głównego w Warszawie.

     Otrzymał wiele odznaczeń od władz i towarzystw naukowych. Do najważniejszych należały m.in. „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, „Złota odznaka SKP”, „Zasłużonemu PTL” , „ Srebrny Krzyż Zasługi”, „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”.

     Dr Stanisław miał dwoje dzieci, syna Andrzeja lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii i córkę Annę mgr chemii.

     Dr St. Olczak oprócz pracy zawodowej pasjonował się historią, szczególnie z okresu Drugiej Wojny Światowej. Uwielbiał podróże, poznawanie ludzi i świata. Po pracy zawodowej znajdował wytchnienie na łonie natury, w swoim ogrodzie, który z zamiłowaniem pielęgnował.

     Posiadał rzadką umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi i szybko znajdował z nimi wspólny język.

     Żegnamy dzisiaj człowieka prawego i szlachetnego o wielkiej skromności osobistej,który cieszył się zaufaniem,autorytetem i sympatią wśród lekarzy i pacjentów.

     Rodzinie i bliskim w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby lekarskiej i Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego składam wyrazy szczerego współczucia.

Spoczywaj w pokoju. Niech Bóg ma Cię w swojej opiece.

Amen.

 Cześć Jego pamięci!