swieczka       swieczka
 

Śp. Stanisław Nowak

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Stanisławie Nowaku

     Dr Stanisław Nowak urodził się 7 IX 1902 r. w Krakowie z ojca Kaspra (1873 - 1956) prawnika w magistracie krakowskim i matki Augusty (1874 - 1953) z d. Makowieckiej. Do gimnazjum uczęszczał w Krakowie – Podgórzu, maturę uzyskał w 1920 r. W tym też roku wstąpił jako ochotnik do wojska polskiego i brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej, służąc w 6. Pułku Artylerii.
     Po demobilizacji rozpoczął studia lekarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dyplom wraz z tytułem doktora wszech nauk lekarskich otrzymał w 1929 r. Rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Anatomii UJ kierowanej przez prof. Kazimierza Kostaneckiego. Od 1930 r. specjalizował się w ginekologii i położnictwie w szpitalu św. Łazarza w Krakowie pod kierunkiem prof. Aleksandry Rutkowskiej. Równocześnie w latach 1932 - 1936 był wykładowcą w Szkole Położnych. W latach 1934 - 1935 był sekretarzem Krakowskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
     W 1937 r. osiadł w Kaliszu, pracując jako lekarz Kasy Chorych i prowadząc prywatną praktykę.
     W kampanii wrześniowej 1939 r. brał udział w obronie Warszawy pełniąc obowiązki lekarza w punkcie sanitarnym na Woli.
     W październiku 1939 r. powrócił do Kalisza. Niemcy pozwolili Mu na pracę lekarza ludności polskiej i tak pracował przez całą okupację. Opiekował się dwojgiem sierot po drze Karolu Kosińskim, zamordowanym przez NKWD w Katyniu.
     Był członkiem Armii Krajowej (okręg Łódź, oddział Kalisz, pseudonim „Doktor”). Jednym z zadań powierzonych Mu przez AK było zorganizowanie udanej ucieczki z Kalisza do Łodzi poszukiwanego przez gestapo ks. Juliana Mirochny.
     Po oswobodzeniu Kalisza w I 1945 r. został powołany do wojska, pracował w RKU, a następnie w szpitalach wojskowych w Kaliszu, Poznaniu i Lublinie. W 1974 r. zdemobilizowany, powrócił do Kalisza, pracował w szpitalu i przychodni. Zajmował się też medycyną sportową.
     Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej (nr 12205, Londyn), medalem Wojska (nr 18847, Londyn), Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, medalem za Warszawę i wielu innymi. Otrzymał odznakę honorową Kalisza. Był wieloletnim przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Bezpartyjny.
     Zmarł po długiej chorobie (wylew krwi do mózgu) 6 czerwca 1986 r. We wdzięcznej pamięci zachowali Go koledzy lekarze i szerokie rzesze społeczeństwa kaliskiego.

dr med. Zbigniew Kledecki
Prezes Kaliskiego
Towarzystwa Lekarskiego

Cześć Jego pamięci!