swieczka       swieczka
 

Śp. lek. Janusz Nejc

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Januszu Nejc

     W dniu 1 grudnia 2014 roku odszedł od nas powszechnie znany  kaliski lekarz, dr Janusz Nejc. Niósł pomoc mieszkańcom Kalisza i okolic, pracując z oddaniem i poświeceniem w placówkach medycyny rodzinnej, medycyny przemysłowej i jednostkach pomocy doraźnej naszego miasta.
     Śp. dr Janusz urodził się 25 grudnia 1945 roku w miejscowości Lubeck na terenie Niemiec. Miejsce urodzenia wynikało z pobytu matki doktora Janusza, Anny Kudeł na terenie Niemiec na robotach przymusowych,. Dr Janusz nie znał swojego ojca. Początkowo otrzymał nazwisko po swoim ojczymie Sobczak. Dopiero w 1962 roku, po informacjach zebranych w urzędzie stanu cywilnego w Lubeck, dowiedział się, że ojcem jego był Mirosław Nejc i sądownie zmienił nazwisko. Po wojnie wraz z matką i ojczymem zmieniał miejsca pobytu. Najpierw mieszkał w Poznaniu, potem we Włocławku, następnie w Zielonej Górze. Tu 1952 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej. W lutym 1957 roku umarła jego matka i jako 12-sto letni chłopiec opuścił ojczyma i przyrodnie rodzeństwo i zamieszkał z bratem matki we Włocławku. Nie były to szczęśliwe lata. Brakowało mu ciepła rodzinnego. Do tego musiał pracować w zakładzie szewskim wujka. Na szczęście natrafiał na życzliwych kolegów i wychowawców. Uczył się dobrze. Po ukończeniu szkoły podstawowej, dalszą naukę kontynuował w Liceum Ziemi Kujawskiej. Chciał zostać lekarzem Zawód ten upodobał sobie jeszcze w okresie choroby matki. Widząc jej cierpienia postanowił, że w przyszłości będzie pomagał  chorym.  Warunki życia u wujka stawały się coraz trudniejsze i przez ostatnie dwa lata liceum doktor Janusz zamieszkał z babcią. Egzamin maturalny zdał w 1964 roku i po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Na drugim roku, z powodu stanu zdrowia musiał przerwać wymarzone studia. Po 3 latach wznowił je ponownie. Dyplom Lekarza uzyskał w czerwcu 1973 roku. W czasie studiów spotkał swoją wybrankę życiową Elżbietę Kędzierską. Ślub odbył się w czerwcu 1968 roku. Miejscem jego dalszej drogi życiowej i pracy zawodowej stał się Kalisz. Po odbyciu stażu rozpoczął pracę w przychodni Rejonowej przy ulicy Browarnej Jednocześnie dużo pracował w Pogotowiu Ratunkowym. Był lekarzem dla którego codzienna praktyka była najważniejsza. To sprawiało, że jego kontakty z pacjentami były wyjątkowe. Określali go jako swojego najukochańszego lekarza. Wierzyli mu bezgranicznie. Z drugiej strony doktor Janusz, niestrudzenie, poświęcając każdą wolną chwilę, pomagał wszystkim, którzy do niego się zwracali. To poświęcenie było tym większe, że sam również nie domagał na zdrowiu. Mimo to zawsze był w dobrym humorze, co udzielało się jego pacjentom i współpracownikom. Nawet gdy pacjenci mieli poczucie beznadziejności potrafił skutecznie podnieść ich na duchu. Jednocześnie posiadał głęboką wiedzę teoretyczną, przez co cieszył się powszechnym uznaniem wśród kolegów lekarzy. Był długoletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     Drogi Januszu Twoja śmierć zaskoczyła nas. Twoja pogoda ducha i szczera serdeczność, ciągła chęć pomocy i współpracy, sprawiały, że mieliśmy poczucie, iż zawsze będziesz z nami. Pan Bóg zdecydował inaczej. Wierzymy, że za Twoje dobre życie, za Twój codzienny lekarski trud, za Twoją bezinteresowną pomoc bliźnim, spotka Cię nagroda w niebie.

Spoczywaj w spokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.

 

Cześć Jego pamięci!