swieczka       swieczka
 

Śp. Antoni Mirosław Mrożewski

Wspomnienie pośmiertne o śp. drze med. Antonim Mirosławie Mrożewskim

     Śp. Antoni urodził się 13 czerwca 1924 roku w Łodzi. Ojciec Antoni był rzemieślnikiem, matka Maria de domo Mrożewska. Śp. Antoni szkołę powszechną i 2 klasy gimnazjum ukończył przed 1939 rokiem. Wysiedlony z rodzicami do Generalnej Guberni, do miejscowości Łyszkowice koło Łowicza. Tam pracował jako robotnik w cukrowni, równocześnie na tajnych kompletach ukończył gimnazjum i uzyskał małą maturę. Był łącznikiem w Armii Krajowej.
      Po wojnie wrócił do Łodzi, w 1945 r. zdał maturę. Zapisał się na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy nowo powstałego Uniwersytetu Łódzkiego, ale nie będąc zadowolony z obranego kierunku studiów w 1947 r. wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego i tam w 1952 r. otrzymał dyplom lekarza. W czasie studiów uprawiał intensywnie sport w AZS, zdobywając w 1947 r. wicemistrzostwo Polski w rzucie oszczepem.
     Ale skończyły się lata górne, a zaczęły się chmurne. W lipcu 1952 r. cały Jego rok studiów (około 200 absolwentów) został powołany do zawodowej służby wojskowej. Na XXIV KPO (Kurs Przeszkolenia Oficerów) najpierw w Śremie, a potem w Łodzi przeszedł twardą szkołę wojskową. W grudniu 1952 r. awansowany do stopnia podporucznika i skierowany do służby w 12. Dywizji Zmotoryzowanej w Szczecinie, dochodząc do funkcji lekarza pułkowego i awansując do stopnia kapitana. W 1964 r., już w cywilu, awans na stopień majora rezerwy.
     W 1957 r. po zdemobilizowaniu rozpoczął pracę w I Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych w Poznaniu. Pracował tam 9 lat, do czerwca 1966 r. W 1959 r. I0 specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, a w 1964 r. II0. Rok wcześniej uzyskał stopień naukowy po obronie pracy: "Zagadnienie krwiotworzenia w łożysku ludzkim", promotorem był prof. Witold Michałkiewicz.
     W 1966 r. wygrał konkurs na stanowisko ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu. Początkowo oddział liczył 35 łóżek, na początku lat 70-tych powiększył się do 70 łóżek. Pełnił też funkcję inspektora wojewódzkiego ds. ginekologiczno-położniczych. Wyszkolił 13 asystentów na I0 i II0 specjalizacji. Ogłosił drukiem 8 publikacji naukowych. Ordynatorem był 11 lat.
     W 1978 r., głównie z przyczyn zdrowotnych, zrezygnował z pracy w szpitalu i przeniósł się do Poradni K i Poradni Cytologicznej w kaliskim ZOZ-ie. W 1990 r. emerytura, ale nadal praca na 1/3 etatu w ZOZ-ie aż do 1999 r.
     W latach 1980-1981 współorganizator Niezależnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Szpitalu Miejskim. W 1990 r. otrzymał odznakę honorową "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".
     W 2003 r. Kaliskie Towarzystwo Lekarskie fetowało 50-lecie pracy zawodowej śp. Antoniego (wraz z drostwem Barbarą i Józefem Sudami i dr n. med. Józefem Tylusem). Otrzymał wówczas medal pamiątkowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przez 40 lat był członkiem naszego Towarzystwa.
     Ożenił się z Marią, mgrem mikrobiologii. Syn Wojciech, mgr historii i córka Anna, mgr geografii, mieszkają i pracują w Łodzi.
     Pochylamy się nad pracowitym i bogatym w przejścia życiorysem śp. Antoniego. Był tym lekarzem, który odbiera nowo narodzone dzieci, był uznanym ginekologiem, wiele kobiet tak w Poznaniu jak i w Kaliszu zawdzięcza Mu poprawę zdrowia, a i uratowanie życia. Był dobrym organizatorem, ceniony przez kolegów, lubiany przez pacjentki, poważany przez personel pomocniczy. Przysłużył się Kaliszowi, który po Łodzi i Poznaniu stał się Jego miastem: był kaliszaninem z wyboru. Odszedł jeden z kaliskich weteranów stanu lekarskiego. Zachowamy Go we wdzięcznej pamięci.
     Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 5 czerwca 2007 roku. Msza św. żałobna w kościele pw. Opatrzności Bożej w Kaliszu 12 czerwca 2007 roku, a następnego dnia pogrzeb na cmentarzu rzymskokatolickim Łódź-Zarzewie.

dr med. Zbigniew Kledecki
(Kalisz)

Cześć Jego pamięci!