swieczka        swieczka
 

¦p. Janina Maria Michalska-Bartecka

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. lek. Janinie Marii Michalskiej-Barteckiej

     Urodziła się 26 V 1930 r. w Kaliszu. Naukę w szkole podstawowej przerwała okupacja niemiecka. Jako 12-letnia dziewczynka została przymusowo zatrudniona w fabryce lalek w Kaliszu, gdzie w oparach acetonu pracowała długie trzy lata. Po wojnie uczęszczała do Gimnazjum i Liceum Anny Jagiellonki w Kaliszu, matura 1951 r.
     Studia lekarskie odbyła w latach 1951 – 1956 na AM w Poznaniu. Powróciła do Kalisza, odbyła staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim im. Przemysła II. Tu poznała swego przyszłego męża, absolwenta AM w Gdańsku, Aleksandra. Specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych pod kierunkiem dra med. univ. Stanisława Bryńskiego zakończyła zdanym egzaminem na IIo w 1967 r. Tegoż roku po wygranym konkursie objęła ordynaturę oddziału wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym im. T. Drobnika w Pleszewie. Cieszyła się tam uznaniem jako sumienny lekarz, dobrze przygotowany do samodzielnej pracy. Po 6 latach pracy w Pleszewie skorzystała z możliwo¶ci objęcia stanowiska konsultanta interny w 450-łóżkowym szpitalu w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, prowadzonym przez prof. dra med. Mariana Weissa. Tu przepracowała aż 20 lat, do 1992 r.
     Przez wiele lat od 1992 r. zmagała się z ciężk± chorob±, otoczona troskliw± opiek±. Zmarła w swoim domu w otoczeniu rodziny 7 XI 2000 r. Pochowana na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.
     Do końca swych dni tęskniła za rodzinnym Kaliszem. Była członkini± Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pozostawiła w Kaliszu wielu przyjaciół i kolegów. Będziemy o Niej pamiętać.

dr med. Zbigniew Kledecki
Prezes KTL

Cze¶ć Jej pamięci