swieczka      swieczka
 

Śp. Zbigniew Mencel

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Zbigniewie Menclu

Śp. lek. Zbigniew Mencel zmarł nagle 10 IX 2011 r. Po mszy św. żałobnej w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kaliszu żegnał Go prezes KTL. Dalsze uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskiej w Kaliszu. Poniżej przemówienie pożegnalne.

10 września 2011 roku odszedł od nas nagle znany kaliski lekarz, specjalista reumatolog i lekarz chorób wewnętrznych, ordynator Oddziału Reumatologii i jednocześnie dyrektor do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kalisz lek. Zbigniew Mencel.

Śp. lek. Zbigniew urodził się 9 lipca 1949 roku w Kaliszu w rodzinie inteligenckiej, jako pierworodny syn Władysława i Ireny Mencel, z domu Ciszewskiej. Całe swoje życie związał z naszym miastem. Najpierw, w latach 1956 - 63 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu. Następnie kontynuował edukację w Liceum im. Adama Asnyka i po uzyskaniu w 1967 roku świadectwa dojrzałości i zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Był nieprzeciętnym studentem. Pracował w Kole Naukowym w Instytucie Chorób Wewnętrznych, a od drugiego roku pełnił funkcję starosty ekonomicznego, a następnie na trzecim roku został przewodniczącym Komisji Ekonomicznej Rady Uczelnianej ZSP. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu lekarza w czerwcu 1973 roku, już w sierpniu rozpoczął staż w Szpitalu Miejskim w Kaliszu. Na swoją specjalność zawodową śp. Zbigniew wybrał specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych. Rozpoczął pracę jako młodszy asystent na I oddziale wewnętrznym kierowanym przez dra med. Zbigniewa Kledeckiego. Następnie, po reorganizacji, pracował dalej na oddziale wewnętrznym III, gdzie w kwietniu 1978, pod kierunkiem lek. Barbary Olczak uzyskał specjalizację Io z zakresu chorób wewnętrznych. Dostrzegając potrzebę rozwoju podspecjalizacji w medycynie chorób wewnętrznych, zdecydował o podjęciu bardzo trudnej i odpowiedzialnej specjalizacji w zakresie reumatologii, którą rozpoczął już w październiku 1978 roku w Klinice Reumatologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu. Tytuł specjalisty z reumatologii uzyskał w marcu 1984 roku. W trakcie trwania tej specjalizacji, poza pracą w szpitalu, śp. Zbigniew leczył i pomagał potrzebującym pacjentom w placówkach ambulatoryjnych. Najpierw w Przychodni Przyzakładowej FWR ,,Runotex”, gdzie od 1977 roku dodatkowo pełnił funkcję kierownika tej przychodni. Następnie prowadził Poradnię Reumatologiczną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z reumatologii nadal dokształcał się w tej dziedzinie biorąc udział w wielu kursach doszkalających w ośrodkach akademickich w Warszawie i Poznaniu. Potrzeby zdrowotne społeczeństwa sprawiły, że w 1988 roku w kaliskim szpitalu powstał oddział reumatologiczny. Śp. Zbigniew brał udział w jego tworzeniu, a po otwarciu, w wyniku postępowania konkursowego, w maju 1988 roku został powołany na stanowisko ordynatora tego oddziału. To stanowisko piastował do chwili swojej nagłej śmierci. Jako ordynator zdobył sobie powszechną opinię wybitnego fachowcy. Pacjenci cenili go bardzo za jego bezpośredni stosunek do nich, za jego zrozumienie ich najróżniejszych potrzeb, za współczucie jakim darzył pacjentów cierpiących na choroby reumatologiczne, no i oczywiście za efekty leczenia, które dostrzegali, a o które tak trudno w chorobach reumatologicznych. Przez asystentów i personel pielęgniarski był bardzo lubiany i jednocześnie bardzo szanowany i poważany za fachowość i oddaną postawę lekarską. W opinii profesorów kolejno kierujących Kliniką Reumatologiczną w Poznania był postrzegany jako wybitny specjalista reumatolog o szerokim zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej. W czasie, gdy istniało województwo kaliskie w latach 1989 – 1999, był specjalistą wojewódzkim do spraw reumatologii dla województwa kaliskiego. Swoją szeroką wiedzą dzielił się z innymi. Szkolił asystentów na swoim oddziale, ale także konsultował przypadki na innych oddziałach szpitalnych. Prowadził również zajęcia dla studentów PWSZ w Kaliszu.

Śp. Zbigniew był nie tylko wybitnym lekarzem, ale także okazał się świetnym organizatorem, udowadniając, że kierowane przez niego komórki i jednostki służby zdrowia mogą funkcjonować bardzo dobrze, mimo niesprzyjających zewnętrznych warunków ekonomicznych i organizacyjnych. Poza kierowaniem oddziałem reumatologicznym, poradnią reumatologiczną i przychodnią przyzakładową FWR ,,Runotex”, śp. Zbigniew kierował Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, a od 2009 roku został powołany na stanowisko dyrektora do spraw lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu i tę funkcję, podobnie jak ordynaturę piastował do chwili niespodziewanego odejścia.

Śp. lek. Zbigniew był także aktywnym członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. W latach 1978-1982 pełnił funkcję gospodarza Towarzystwa. Był także członkiem zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz członkiem Towarzystwa Medycyny Manualnej.

Nagłe odejście śp. Zbigniewa pozostawiło w bólu żonę Urszulę, specjalistkę laryngologa, z którą zawarł związek małżeński w 1973 roku i dwoje dorosłych dzieci: syna Tomasza  i córkę Małgorzatę.

Drogi Zbyszku, żegnam Ciebie w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego,  Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Dyrekcji kaliskiego szpitala, pracowników oddziału reumatologicznego i całej braci lekarskiej. Twoja śmierć zaskoczyła nas wszystkich. Twój zawsze dobry humor, serdeczny dowcip, chęć pomocy i współpracy podświadomie sprawiały, że mieliśmy poczucie że zawsze będziesz z nami. Pan Bóg zdecydował inaczej. Wierzymy, że za Twoje dobre życie, za Twój codzienny lekarski trud, za Twoją bezinteresowną pomoc bliźnim, spotka Cię nagroda w niebie.

Spoczywaj w spokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.

dr n. med. Piotr Suda
Prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego

Cześć Jego pamięci!