swieczka      swieczka
 

Śp. Marek Matyśkiewicz

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. dent. Marku Matyśkiewiczu

Śp. Marek urodził się 9 I 1948 r. w Szczecinie z ojca Henryka i matki Haliny z d. Maciołek. W 1967 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu. Po studiach w Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu otrzymał 6 IX 1973 r. dyplom lekarza dentysty.

Pracę zawodową podjął 1 X 1973 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. W 1974 r. został zatrudniony jako p.o. kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego pleszewskiego ZOZ-u. W 1977 r. zdał egzamin Io z medycyny społecznej, rok później uzyskał specjalizację Io z chirurgii stomatologicznej, a w 1983 r. – IIo. W 1981 r. pełnił dyżury zakładowe w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu i od 1 X tegoż roku został asystentem Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w tym szpitalu. W 1983 r. awansował na stanowisko starszego asystenta.
16 I 1986 r. został zastępcą dyrektora ds. opieki zdrowotnej tego szpitala.
31 XII 1991 zakończył pracę w Kaliszu i prowadził prywatną praktykę stomatologiczną w Pleszewie.

Ożenił się 1 IX 1971, miał dwie córki: Katarzynę ur. 18 V 1972 i Joannę ur. 12 XII 1973.
Członek PZPR. Odznaczony odznaką im. Janka Krasickiego w 1977 r. Porucznik rezerwy.
Członek Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w latach 1976-1991.
Zmarł 2 I 2004 w Pleszewie po długiej i ciężkiej chorobie, pogrzebany 5 I 2004 r. tamże.

dr med. Zbigniew Kledecki (Kalisz)

Cześć Jego pamięci!