swieczka      swieczka
 

Śp. Jerzy Matuszczak

     Z żalem żegnamy dzisiaj naszego Kolegę śp. dra Jerzego Matuszczaka.

     Śp. Jerzy urodził się w Kaliszu 19 października 1930 roku, był Asnykowcem, ale maturę zdobył w 1951 roku w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Kaliszu. Studia lekarskie na Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1951-1957.

     Od początków pracy zawodowej związany ze Szpitalem Przeciwgruźliczym im. dra Bronisława Koszutskiego w Wolicy pod Kaliszem. Od asystenta poprzez ordynaturę aż do stanowiska dyrektora tegoż Szpitala – taka była droga zawodowa śp. Jerzego. Ponadto kierował Przychodnią Przeciwgruźliczą w Pleszewie, był specjalistą wojewódzkim w dziedzinie chorób płuc. Praca na tych wszystkich stanowiskach była wysoko oceniana, czego wyrazami były liczne pisma gratulacyjne, odznaczenia państwowe i resortowe.

      Śp. Jerzy działał także jako radny miejski w Kaliszu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był członkiem Okręgowej Komisji Zawodowej w Poznaniu, był zastępcą Rzecznika Dobra Służby Zdrowia w Poznaniu, współpracował z Rzecznikiem Praw Obywatelskich profesor Ewę Łętowską.

     Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, odznakami honorowymi za „Zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”, za „Zasługi dla województwa kaliskiego” i za „Wzorową pracę w służbie zdrowia”.

     Był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego od 1957 roku i w 2001 roku otrzymał od Towarzystwa medal pamiątkowy 100-lecia KTL.

     W Zmarłym Koledze straciliśmy energicznego organizatora, specjalistę chorób płuc, aktywnego działacza politycznego i społecznego. Zachowamy Go we wdzięcznej pamięci.

     Rodzinie Zmarłego Kolegi składam w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego wyrazy serdecznego współczucia.

***

     Tymi słowy żegnał Zmarłego po mszy św. żałobnej w kościele pw. Opatrzności Bożej w Kaliszu 30 X 2013 r. honorowy prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego dr med. Zbigniew Kledecki.

***

     (Śp. lek. Jerzy Stanisław Matuszczak zmarł 27 VIII 2013 r. w szpitalu w Pleszewie. Pochowany 30 VIII 2013 r. na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu).

Cześć Jego pamięci!