swieczka      swieczka
 

Śp. Jerzy Marek

Przemówienie prezesa dra med. Z. Kledeckiego w kościele w Brzezinach,
na pogrzebie lek. Jerzego Marka

     Żegnamy dziś naszego Kolegę śp. Jerzego Kazimierza Marka.
     Śp. Jerzy urodził się 11 X 1942 r. w Strzałkowie pod Kaliszem. Studia lekarskie ukończył w latach 1960-1966 na AM w Poznaniu i tam uzyskał dyplom lekarza 15 II 1966 r. Dwuletni staż podyplomowy odbył w Szpitalu Miejskim im. Przemysła II w Kaliszu. Od 1968 r. przez 33 lata, aż do końca 2001 r. pracował na stanowisku kierownika Ośrodka Zdrowia w Brzezinach. Egzamin na Io specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii zdał 9 IX 1973 r. To była jego zasadnicza specjalność, ale pracując w takim Ośrodku Zdrowia musiał zajmować się wielu innymi schorzeniami i dlatego odbył szereg kursów doskonalących w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jak pulmonologię, gastroenterologię, kardiologię, onkologię, rehabilitację medyczną. Od 1 I 2002 r. prowadził prywatny gabinet lekarski. Od 1966 r. był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     Był wziętym lekarzem, obowiązki swoje traktował poważnie, stąd zyskał uznanie szerokiego grona swych pacjentów. Kochał życie, czerpał z niego całymi garściami, zawsze pogodny i optymistycznie nastawiony. Mimo przecież nie młodego wieku – miał 60 lat – i przebytego przed 17 laty zawału serca (leżał wówczas na moim oddziale) – prowadził życie zdrowego człowieka, a takim niestety nie był. Zginął tragicznie przed 3 dniami (11 VI 2003). Rodzinie Zmarłego Kolegi składam od Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego serdeczne wyrazy współczucia.

Requiescat in pace et lux perpetua dona ei Domine.

Cześć Jego pamięci!