swieczka      swieczka
 

¦p. Alfred Manasterski

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. drze Alfredzie Stanisławie Manasterskim

     ¦p. Alfred urodził się 15 VI 1930 r. w Nowosiółce (powiat Podhajce, województwo tarnopolskie). Ojciec Michał, zawodowy podoficer 15. Pułku Ułanów Kaniowskich, zamordowany przez UPA, matka Stanisława.
     W 1943 r. przesiedlony do Białej na ¦l±sku, tam uczęszczał do szkoły powszechnej, a do gimnazjum handlowego i Państwowego Liceum Administracyjno-Gospodarczego w Bytomiu. W 1951 r. uzyskał ¶wiadectwo dojrzało¶ci. Studia lekarskie odbywał na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego ¦l±skiej AM, gdzie w 1955 r. otrzymał tytuł lekarza dentysty.
     W latach 1956 – 1975 pracował jako stomatolog w D±browie i Niemodlinie (Kujawy), Sadlnie, Piotrkowie i Sompolnie. W 1975 r. uzyskał potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych równorzędnych z ukończeniem szkolenia specjalizacyjnego Io w zakresie stomatologii ogólnej. W 1976 r. przeniósł się do Kalisza i został zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Przemysła II w Kaliszu. Tego roku zdobył IIo w zakresie stomatologii zachowawczej. Przez wiele lat pracował w różnych poradniach stomatologicznych na terenie Kalisza. Przygotowywał młodszych kolegów do egzaminów specjalizacyjnych. W 1999 r. przeszedł na emeryturę.
     Przez kilkana¶cie lat był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     Zmarł 15 IX 2002 r. po dziesięciu latach zmagań z nieuleczaln± chorob±. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Ko¶cielnej Wsi pod Kaliszem.

dr med. Zbigniew Kledecki

Cze¶ć Jego pamięci!