swieczka        swieczka
 

Śp. Barbara Makowiec

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Barbarze Makowiec

15 IV 1940 - 25 I 2003

     25 I 2003 r. zmarła lekarz kardiolog Barbara Makowiec. Przez ostatnie tygodnie swego pracowitego życia leczona była z powodu ciężkiej, nieuleczalnej choroby w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy im. dra Bronisława Koszutskiego w Wolicy pod Kaliszem.
     Śp. Barbara urodziła się 15 IV 1940 r. w Ołyce pow. Łuck (obecnie Ukraina). Ojciec Józef (1905-1993), znany kaliski dermatolog, anatomopatolog i historyk medycyny, matka Tatiana z Kukulewiczów (1906-0970), pediatra. Czteroletnia Basia wraz z rodzicami w 1944 r. przeniosła się początkowo do Ostrzeszowa, potem do Ostrowa Wielkopolskiego, by w końcu 1948 r. osiąść na stałe w Kaliszu. Tu śp. Barbara uczęszczała do szkoły podstawowej i średniej, świadectwo dojrzałości uzyskała w 1957 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.
     Studia medyczne odbywała od 1957 r. na Wydziale Lekarskim AM w Łodzi i tam uzyskała dyplom lekarski 23 IV 1963 r. Po odbyciu dwuletniego stażu podyplomowego podjęła pracę w kaliskim Szpitalu Miejskim im. Przemysła II na oddziale wewnętrznym I, przekształconym w 1975 r. na oddział kardiologiczny, przechodząc kolejne stopnie służbowe od młodszego asystenta poprzez starszego asystenta aż do zastępcy ordynatora oddziału. Io specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych uzyskała w 1968 r., IIo – w 1974 r., a podspecjalizację z kardiologii w 1980 r. Pracowała w szpitalu od 1965 do 1988 r., a więc 23 lata. Od stycznia 1989 r. przeszła do pracy w Poliklinice MSW w Kaliszu i pracowała tam – z krótkimi przerwami – do jesieni 2002 r. Dodatkowo od 1969 r. pracowała jako orzecznik w ZUS-ie, była tam przewodniczącą OKIZ, a później WKIZ. Latem 2002 r. przeszła na emeryturę.
     W Kaliskim Towarzystwie Lekarskim przez 3 czteroletnie kadencje była sekretarzem (1978-1990), a potem przez dalsze 2 kadencje członkiem Zarządu (1990-1999).
     Współautorka 10 prac naukowych ogłoszonych w polskich czasopismach lekarskich, także w naszych „Zeszytach Naukowych KTL” i w „Pamiętnikach Zjazdów Lekarzy Ziemi Kaliskiej”.
     Odznaczona odznaką „Zasłużonemu – PTL” i medalem „40-lecia Polski Ludowej” (1985).
     Była dobrym człowiekiem, wyróżniającym się lekarzem, sumiennie wypełniała swoje obowiązki. Dużo podróżowała, brała udział w sportowych rozgrywkach brydżowych. Lubiana przez koleżanki i kolegów oraz podwładnych. Była bezpośrednia, towarzyska, przyjacielska wobec otoczenia. Niezamężna.
     Zmarła w wieku 62 lat po długiej i ciężkiej chorobie, zachowując prawie do ostatnich dni pogodę ducha.
     W czasie mszy żałobnej w kościele pw. św. Rodziny w Kaliszu żegnał Ją w imieniu społeczności lekarskiej prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pochowana 29 I 2003 r. w grobie rodzinnym na cmentarzu tynieckim w Kaliszu. W ostatniej drodze odprowadzało Ją liczne grono przyjaciół, współpracowników i pacjentów.

dr med. Zbigniew Kledecki
(prezes KTL)

Cześć Jej pamięci!