swieczka       swieczka
 

¦p. Jerzy Łomikowski

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. Jerzym Łomikowskim

 

 

 

 

 

Cze¶ć Jego pamięci!