swieczka    Aleksander Leśny   swieczka
 

Śp. Aleksander Leśny
Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Aleksandrze Leśnym

Pożegnaliśmy śp. lek. Aleksandra Seweryna Leśnego, znanego kaliskiego ginekologa i anestezjologa.
Jaka była droga życiowa i zawodowa śp. Aleksandra? Urodził się 27 października 1929 r. w Poznaniu z ojca Aleksandra i matki Felicji de domo Rybus. Ojciec był pracownikiem umysłowym, a matka położną. Przed wojną ukończył 3 klasy szkoły podstawowej w Poznaniu. W latach 1942-1945 pracował jako uczeń biurowy w Deutsche Waffen und Munition Fabrik w Poznaniu. Po wyzwoleniu złożył egzamin do I Gimnazjum i Liceum w Poznaniu, matura w maju 1950. Tegoż roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu, dyplom lekarza otrzymał 7 XI 1955.
Pracę zawodową rozpoczął w Szpitalu Miejskim im. Przemysła II w Kaliszu na oddziale ginekologiczno-położniczym, awansując kolejno od młodszego asystenta do po. ordynatora w 1966. W drugiej połowie 1966 r. został kierownikiem bloku operacyjnego i tworzącego się Działu Anestezjologii. W 1989 r. był ordynatorem Oddziału Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Matki i Dziecka w Kaliszu.
W 1965 II0 specjalizacji w położnictwie i ginekologii, w 1973 II0 specjalizacji w zakresie anestezjologii i reanimacji, w 1978 I0 w zakresie medycyny społecznej.
Był długoletnim członkiem KTL, bo należał do naszego Towarzystwa od 9 I 1956 r., a więc 49 lat. W latach 1986-1990 był wiceprzewodniczącym Zarządu KTL.
Odznaczony odznaką "Za wzorową pracę w służbie zdrowia", medalem X i XXX-lecia PRL, srebrną odznaką związkową Służby Zdrowia.
W czerwcu 1955 roku poślubił w Poznaniu Teresę Rowicką, lekarza pediatrę, ślub kościelny odbył się we wrześniu 1955 roku w kościele pw. św. Mikołaja w Kaliszu. Jedyny ich syn Piotr, urodzony w 1958 roku, obecnie pracuje w Anglii jako ginekolog. Żona Teresa zmarła 5 kwietnia 1991 roku. Śp. Aleksander zawarł powtórnie związek małżeński 5 czerwca 1993 roku z Beatą Witczak, pracownicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.
Był prawym człowiekiem, cenionym lekarzem, szanowanym kolegą, powszechnie lubianym i poważanym. Można było na Nim polegać. Ciężka choroba przerwała Jego pracowite życie 5 lutego 2005 roku.
Po mszy św. żałobnej w kościele katedralnym pw. św. Mikołaja w Kaliszu żegnał Go prezes KTL.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej.

Cześć Jego pamięci!