swieczka       swieczka
 

Śp. Edward Łenczuk

Wspomnienie pośmiertne o śp. Edwardzie Łenczuku

     W dniu 19 grudnia 2014 w wieku 85 lat odszedł od nas śp. doktor Edward Łenczuk, znany kaliski pediatra, bardzo lubiany i ceniony przez wiele pokoleń małych pacjentów i ich rodziców.
     Śp. doktor Edward urodził się 4 lipca 1930 roku w Achim, w Niemczech, w polskiej rodzinie Jana Łenczuka i Franciszki z domu Nowak. Rodzice doktora Edwarda w 1933 roku powrócili do Polski, do dziadków, którzy mieszkali we wsi Masłowice pod Wieluniem. Przed wojną przez dwa lata śp. doktor Edward uczęszczał do szkoły podstawowej we Wieluniu. W 1940 roku rodzina Łenczuków została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, w okolice Hanoweru. W 1945 roku powróciła do Polski, ponownie do Wielunia. Śp. doktor Edward do 1947 roku ukończył przerwaną naukę w szkole podstawowej. W tymże samym roku państwo Łenczukowie przenieśli się na ziemie odzyskane, do Jaworza w województwie dolnośląskim, gdzie śp doktor Edward  kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym i w czerwcu 1951 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Jeszcze tego samego roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim we Wrocławiu. Już na studiach, na swoją specjalność zawodową wybrał pediatrię i przez dwa ostatnie lata studiów, dodatkowo specjalizował się pod kierunkiem profesora Tadeusza Nowakowskiego na Oddziale Pediatrycznym tejże uczelni. Dyplom lekarza medycyny uzyskał we wrześniu 1957 roku i jednocześnie tytuł specjalisty pierwszego stopnia w pediatrii. Jego pierwszym miejscem pracy była XII Miejska Przychodnia we Wrocławiu, ale po 3 miesiącach, z powodu nie uzyskania rejestracji do pracy we Wrocławiu, w grudniu 1957 roku przeniósł się do Oławy, gdzie pracował w poradniach D i D1, prowadził oddział noworodkowy oraz pracował w tamtejszej Przychodni Rejonowej PKP.  Dodatkowo od 1958 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Powiatowego Wydziału Zdrowia do Spraw Matki i Dziecka w Oławie. W kwietniu 1957 roku zorganizował w Szpitalu Powiatowym w Oławie oddział dziecięcy i od czerwca 1958 roku objął funkcję ordynatora tego oddziału. W Oławie śp. doktor Łenczuk pracował  do 1962 roku. W marcu tego roku z powodów rodzinnych podjął decyzje o przeniesieniu się do Kalisza. Podjął pracę jako lekarz pediatra w Miejskiej Przychodni Obwodowej w Kaliszu i jednocześnie zatrudnił się w Ambulatorium Powiatowym MSW w Kaliszu. Również od chwili przyjazdu do naszego miasta rozpoczął praktykę prywatną. Szybko dał się poznać jako solidny, uczciwy i pracowity lekarz. Zdobył opinię pediatry świetnie diagnozującego, i co więcej bardzo skutecznie leczącego. W powszechnej opinii należał do kilku najlepszych pediatrów w naszym mieście, a wśród pacjentów uważany był za najlepszego. Od 1967 roku przeszedł na cały etat do przychodni MSW, ale nadal pracował w Poradni Obwodowej, w niepełnym wymiarze godzin, do 1977 roku. W Poliklinice MSW przy ulicy Kordeckiego pracował aż do przejścia na emeryturę tj. do lipca 1998 roku.  Zarówno w pracy w państwowych placówkach służby zdrowia, jak i w ramach prywatnej praktyki wyróżniał się oddaniem, poświęceniem i życzliwością. Zmienna  zachorowalność u dzieci sprawiała, że w okresie zwiększonej zapadalności przyjmował swoich małych pacjentów aż do późnych godzin nocnych. Trzeba przy tym dodać, że w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, możliwości wiedzy medycznej, szczególnie w zakresie diagnostyki, daleko odbiegały od dzisiejszych. Wieloletnie doświadczenie i zdobyta wiedza, wraz ze wspomnianym zaangażowaniem i poświęceniem, pozwalały śp. doktorowi Edwardowi skutecznie pomagać małym pacjentom nawet w bardzo poważnych stanach chorobowych i często były to bardzo małe niemowlęta. W kolejnych latach pracy zaskarbił sobie autentyczne uznanie i ogromną wdzięczność kilku pokoleń pacjentów. W codziennej pracy, przez współpracowników był postrzegany jako osoba skromna, życzliwa innym i bardzo spokojna. Swoim spokojem oddziaływał na innych, wyciszając niepotrzebne napięcia i irytacje. Był także doceniany prze zwierzchników. Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989r.), Odznakę za zasługi dla Województwa Kaliskiego (1985r.), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984r.), Srebrny Krzyż Zasługi (1981r.) i wiele innych odznaczeń. Od 1966 roku był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Był również delegatem II kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej.
     W życiu rodzinnym był szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Wybranką śp. doktora Edwarda była absolwentka studiów chemicznych, Lesława. Ich ślub odbył się w 1960 roku. Rok później urodził się syn Piotr.   Te wydarzenia w życiu osobistym były powodem przybycia do naszego miasta. W 1965 roku, już w Kaliszu, urodziła się córka Hanna. Piotr ukończył studia politechniczne, Hanna zdobyła tytuł magistra analityki.
    Drogi doktorze Edwardzie, pokolenia kaliszan, których niestrudzenie leczyłeś  z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem, pozostaną Ci na zawsze wdzięczni. Przez współpracowników i osoby, które spotkałeś na swojej drodze życia, zostaniesz zapamiętany jako wyjątkowo dobry, uczynny i miły człowiek. W historii pediatrii naszego miasta pozostaniesz na poczesnym miejscu.
     Wierzymy, że za twoje poświęcenie się dla potrzebujących bliźnich, dobry Pan Bóg przyjmie Cię do nieba.

Spoczywaj w pokoju , a światłość wiekuista niechaj Ci świeci.

 

Cześć Jego pamięci!