swieczka      swieczka
 

Śp. lek. Izabela Kujawińska-Szychowska

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Izabeli Kujawińskiej-Szychowskiej

     29 października 2007 r. odeszła z naszego grona śp. lek. Izabela Kujawińska-Szychowska, bardzo znana i ceniona kaliska lekarka, specjalistka w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

     Dr Izabela Kujawińska-Szychowska urodziła się 15 lutego 1931 r. w Kole. Ojciec jej był pracownikiem umysłowym. Jeszcze przed wojną rozpoczęła edukację w szkole podstawowej w Kole, ale wybuch wojny sprawił, że w latach 1941-1946 wraz z rodziną znalazła się w Aczyńsku, w Związku Radzieckim, w obwodzie Krasnojarskim i tam ukończyła rosyjską szkołę podstawową. Po wojnie, w 1946 r., przybyła do naszego miasta i Kalisz stał się miejscem całego jej przyszłego życia. Tu najpierw uczyła się i ukończyła Gimnazjum i Liceum Anny Jagiellonki i w 1950 r. uzyskała świadectwo dojrzałości. Przez rok po zdaniu matury pracowała w Szpitalu Miejskim w Kaliszu wykonując pracę pielęgniarki. W październiku 1951 r. dostała się na studia medyczne na Akademię Medyczną w Łodzi. Po sześciu latach, we wrześniu 1957, uzyskała dyplom lekarza i zaraz po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę zawodową. Pracowała jednocześnie w Szpitalu Miejskim i przez 2 lata w Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu. W Szpitalu Miejskim najpierw odbyła staż podyplomowy, a następnie rozpoczęła pracę na oddziale ginekologiczno-położniczym, rozpoczynając specjalizację w tej dziedzinie. I0 specjalizacji uzyskała w marcu 1962 r. We wrześniu 1963 r. powierzono jej funkcję zastępcy ordynatora, którą pełniła przez 4 lata. Od czerwca 1967 r. przeszła do pracy w Przychodni Obwodowej w Kaliszu. Rok później, w maju 1968 r., uzyskała II0 specjalizacji z położnictwa i ginekologii. W Poradniach K pracowała na stanowisku starszego asystenta aż do emerytury. Miejscem jej pracy były przychodnie przy ulicy Młynarskiej i Serbinowskiej. Po przejściu na emeryturę w sierpniu 1986 kontynuowała pracę zawodową. Została zatrudniona w Poradni K na stanowisku starszego asystenta i na tym stanowisku pracowała przez kolejne 10 lat.

     Była sumienną i bardzo pracowitą lekarką, legitymującą się bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym. Już po uzyskaniu specjalizacji II0 poszerzała swoją wiedzę, odbywając podyplomowe szkolenia specjalistyczne w Instytucie Położnictwa i Ginekologii w Warszawie, a także w Łodzi, szkoląc się w ginekologii dziecięcej. W opinii współpracowników była osobą bardzo życzliwą i koleżeńską. Przełożeni uważali Ją za bardzo pracowitego, sumiennego i zaangażowanego pracownika. W swoich opiniach o Niej podkreślali Jej bardzo dobre przygotowanie teoretyczne, zdolności do wykonywania czynności zabiegowych, a także spore zdolności organizacyjne i administracyjne. Dla pacjentów była oddaną i życzliwą lekarką, cenioną za fachowość w swojej specjalności.

     Kaliska medycyna straciła zasłużoną lekarkę. Z grona ginekologów odeszła niezapomniana i bardzo lubiana Koleżanka. Społeczność Kalisza straciła oddaną lekarkę, która przez długie lata niestrudzenie pomagała swoją wiedzą i umiejętnościami mieszkankom naszego grodu. Należała do Związku Sybiraków. Była wieloletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

     Msza św. żałobna odbyła się 3 XI w kościele pw. Opatrzności Bożej w Kaliszu, a pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskiej.

lek. Piotr Suda
prezes KTL

Cześć Jej pamięci!