swieczka      swieczka
 

Śp. Renata Kubisiak

Wspomnienie o dr Renacie Kubisiak wygłoszone na mszy św. Pogrzebowej
przez Prezesa KTL,
dra n. med. Piotra Sudę.

      W dniu 23 sierpnia 2018 roku odeszła z naszego grona śp. dr Renata Kubisiak, znany lekarz stomatolog, specjalista w zakresie ortodoncji dziecięcej, która przez kilkadziesiąt lat służyła mieszkańcom Kalisza wykonując swój zawód z wyjątkowym oddaniem i fachowością.
      Śp. dr Renata była kaliszanką. Urodziła się 25 sierpnia 1941 w Kaliszu w rodzinie Tadeusza Czechowskiego i Zofii Czechowskiej z domu Rudowicz. W rodzinnym mieście rozpoczęła naukę w Publicznej Szkole Powszechnej nr 11 i następnie uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego. Po zdaniu matury zdecydowała, że zostanie lekarzem dentystą. Od 1961 przez 5 lat studiowała na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom Lekarza Stomatologii uzyskała w 1966 roku. Powróciła do Kalisza i rozpoczęła swoją pracę zawodową, najpierw w poradni stomatologicznej na Rogatce, później w poradni przy ulicy Polnej, a następnie, w ostatnich latach swojej pracy zawodowej, leczyła pacjentów w poradni stomatologicznej przy klinice Kalmedica przy ulicy Częstochowskiej. Prowadziła również praktykę prywatną. Na swoją specjalizację zawodową wybrała ortodoncję. Egzamin specjalizacyjny w zakresie ortodoncji dziecięcej zdała w styczniu 1974 roku. Była pierwszym specjalistą ortodoncji dziecięcej w Kaliszu. Gdy zaczynała swoją specjalizację zmieniło się jej życie osobiste. W 1968 roku wyszła za mąż za dra Zygmunta Kubisiaka, znanego i cenionego kaliskiego specjalistę otolaryngologa dziecięcego. Z ich związku urodziły się trzy córki - Honorata, Luiza i Alina.  Honorata i Luiza przyszły na świat w trakcie zdobywania specjalizacji, stąd odbywanie staży specjalizacyjnych i zdanie końcowego egzaminu wymagały od dr Renaty nie lada wysiłku, ale potrafiła Ona wzorowo pogodzić swoją pracę zawodową z obowiązkami żony i matki. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego, przez wszystkie kolejne lata uznawana była za jednego z najlepszych fachowców w swojej specjalności, gdyż posiadała szeroką i dogłębną wiedzę teoretyczną i jednocześnie wykonywała swoją pracę zawodową z niezwykłą dokładnością, sumiennością i precyzyjnością. Ponadto wyróżniało ją nieprzeciętne wyczucie estetyczne,  rzecz niezwykle ważna w pracy ortodonty.  Nic dziwnego, że zgłaszało się do Niej bardzo dużo pacjentów, pragnących skorzystać z jej wysokich kwalifikacji zawodowych. Za swoją fachowość była także bardzo ceniona przez współpracowników. Również dzieci, które leczyła bardzo ją lubiły, choć wiedziały, że gdy będą się do Niej uśmiechały, zaraz Pani Doktor sprawdzi, czy naszą aparat ortodontyczny.
      Krótko po studiach wstąpiła do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i bardzo często bywała na zebraniach naszego Towarzystwa.
      Odeszła od nas koleżanka, lekarz stomatolog, ortodonta dziecięcy o wyjątkowych umiejętnościach teoretycznych i praktycznych, która swoją prace wykonywała z wyjątkowym zaangażowaniem i poświęceniem.
      Droga doktor Renato, żegnam Ciebie w imieniu Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego,  a przede wszystkim w imieniu twoich koleżanek i kolegów lekarzy stomatologów i także lekarzy innych specjalności. Byłaś lekarzem z powołania, przez kilkadziesiąt lat służąc mieszkańcom Kalisza i okolic.  Na zawsze pozostaniesz w pamięci swoich małych pacjentów i ich rodziców. Wierzymy, ze Dobry Bóg, za twoje poświęcenie dla bliźnich, za twój codzienny trud i staranność w pracy przyjmie Cię do nieba.

 Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.

Cześć Jej pamięci!