swieczka        swieczka
 

Śp. Danuta Krausharowa

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Danucie Krausharowej

14 VII 1931  -  27 II 2014

     Śp. Danuta urodziła się 14 VII 1931r. w Obornikach Wlkp. Ojciec Mikołaj Siwak nauczyciel, matka Romana de domo Oleniuk.

     Gimnazjum i liceum im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, matura w 1950 r. Studia lekarskie w latach 1950-1956 na Akademii Medycznej im. Pirogowa w Odessie (ZSRR), dyplom otrzymała 2 VII 1956 r.

     Pracę zawodową rozpoczęła tego samego roku w Oddziale Zakaźnym Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu, przez stopnie asystentki, starszej asystentki i zastępczyni ordynatora. Następnie przeszła do Oddziału Wewnętrznego I tegoż Szpitala i tam pełniła podobne funkcje służbowe. Trzecim miejscem pracy był Szpital Chorób Płuc im. dra Bronisława Koszutskiego w Wolicy pod Kaliszem. Ponadto Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu, była też wykładowczynią w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa w Kaliszu. Io specjalizacji w chorobach wewnętrznych uzyskała w 1960 r., Io specjalizacji w chorobach zakaźnych w 1963 r. i IIo w chorobach wewnętrznych w 1967 r. Na emeryturę przeszła 21 XII 1988 r.

     Do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego należała od 1957 r., w latach 1964-1969 była sekretarzem Towarzystwa, 1974-1977 gospodarzem i 1978-1990 członkiem Zarządu.

     W 1977 r. otrzymała odznakę „Zasłużona dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”, a w 1985 r. medal 40-lecia PRL.

     Pisywała regularnie artykuły do „Aesculapiusa” (informator kaliski wydawany przez Izbę Lekarską). Była autorką pracy pt. „Zaburzenia rytmu i przewodzenia w nabytych wadach serca” (Pamiętnik I Konferencji Naukowej Lekarzy Ziemi Kaliskiej 15 X 1966) oraz współautorką prac „Tętniaki pozawałowe serca” i „Pęknięcia serca w przebiegu zawału serca” (Pamiętnik II Konferencji jw. 12-13 X 1968).

     Jej mężem był Stanisław Kraushar, z zawodu inżynier budowlany, a teściem kaliski lekarz Marek Kraushar (1890-1964). Dzieci nie miała.

     Zmarła tragicznie 27 II 2014 r. Straciliśmy dobrą lekarkę, wykształconego fachowca, osobę wrażliwą, oczytaną. Pochowana na cmentarzu tynieckim w Kaliszu, obok Marka i Stanisława Krausharów. Tam żegnał Ją w imieniu społeczności lekarskiej Kalisza prezes KTL dr n. med. Piotr Suda.

Śp. Danuta pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

dr med. Zbigniew Kledecki
Honorowy Prezes Kaliskiego
Towarzystwa Lekarskiego