swieczka        swieczka
 

Śp. Małgorzata Kranc-Borowiak

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. stom. Małgorzata Kranc-Borowiak

     2 V 2001 r. żegnaliśmy śp. Małgorzatę Kranc-Borowiak, lekarza stomatologa. Urodziła się 10 VII 1952 r. w Kaliszu w rodzinie znanych kaliskich stomatologów Anny i Henryka Kranców. Uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu i tam zdała maturę w 1971 r. Tegoż też roku rozpoczęła studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi, dyplom lekarza w X 1976 r.
     Rozpoczęła się praca zawodowa: Przemysłowy Specjalistyczny ZOZ, a więc takie firmy jak Metalplast, Państwowy Ośrodek Maszynowy, Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane. W 2 lata po dyplomie zdała egzamin na Io specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej. W latach 1980-1985 przerwała pracę w uspołecznionej służbie zdrowia, wychowywała bowiem swe córki – Joannę i Aleksandrę. Od 1985 r. powróciła do poprzedniej pracy. Zmiany organizacyjne służby zdrowia spowodowały, że z trzema koleżankami powołała spółkę cywilną Kal-Dent, jednak oferta spółki nie została przyjęta przez Wielkopolską Kasę Chorych. Od początku bieżącego roku podjęła pracę w Niepublicznym ZOZ-ie Calisia. Niezależnie od tych prac prowadziła prywatną praktykę dentystyczną, kontynuując rodzinną tradycję stomatologiczną.
     Była spokojnym i obowiązkowym lekarzem, niosła pomoc potrzebującym, cieszyła się uznaniem koleżanki kolegów, lubiana przez pacjentów. Była członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     Ale ciężka, postępująca choroba wszystko odmieniła, a nieubłagana prządka Atropos przerwała nić Jej życia. Zmarła we śnie. Miała zaledwie 48 lat...
     Urna z Jej prochami spoczęła na cmentarzu tynieckim w Kaliszu.

Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą
(ks. Jan Twardowski)

dr med. Zbigniew Kledecki
(Kalisz)

Cześć Jej pamięci!