swieczka      swieczka
 

¦p. Włodzimierz Kordylewski

Wspomnienie po¶miertne o ¶p. Włodzimierzu Kordylewskim

7 XI 1930 - 17 II 2013

Cze¶ć Jego pamięci!