swieczka      swieczka
 

Śp. Włodzimierz Kordylewski

Wspomnienie pośmiertne o śp. doktorze Włodzimierzu Kordylewskim

      W dniu 17 lutego 2013 odszedł z naszego grona znany kaliski laryngolog, śp. doktor Włodzimierz Kordylewski.
      Śp. dr Włodzimierz Kordylewski urodził się  7 listopada 1930 roku w Kaliszu. Rodzicami byli Michał Kordylewski, pracownik PKP i Helena Kordylewska, z domu Nowak. Do wybuchu wojny lata dzieciństwa i pierwsze lata edukacji spędził w Kaliszu. W czasie okupacji pracował w fabryce budowlanej w Kaliszu i jednocześnie uczył się na tajnych kompletach. Po wojnie w rodzinnym mieście ukończył gimnazjum oraz Liceum im. Adama Asnyka i w 1950 roku rozpoczął studia medyczne na Wydziale Stomatologicznym we Wrocławiu. W 1954 roku uzyskał dyplom lekarza dentysty i jeszcze tego samego roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim w Łodzi. W czasie studiów pracował już jako lekarz dentysta. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w styczniu 1960 roku. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Miejskim w Kaliszu. Na swoją specjalność zawodową wybrał laryngologię. Pracę na oddziale laryngologicznym rozpoczął w 1960 roku. Pracował na nim nieprzerwanie przez kolejne 24 lata, do 1984 roku pełniąc kolejno funkcję młodszego asystenta, starszego asystenta, zastępcy ordynatora i na koniec pełniącego obowiązki ordynatora. Jednocześnie w latach 1971-1973 pełnił funkcje kierownika Przychodni Obwodowej dla miasta Kalisza i powiatu kaliskiego oraz od 1971 roku funkcję kierownika Przychodni Laryngologicznej. Pod kierunkiem doktora Karola Konopackiego, twórcy kaliskiej laryngologii, zdobył kolejne specjalizacje: I stopnia w kwietniu 1964 roku, a II-go stopnia w listopadzie 1970 roku. W opinii swojego kierownika specjalizacji dr Włodzimierz wyróżniał się bardzo dużą wiedzą fachową, świetną znajomością aktualnych zasad i technik leczenia i umiejętnością stosowania ich w codziennej praktyce. Jako zastępca ordynatora potrafił konsekwentnie, zdecydowanie, dokładnie i samodzielnie realizować postawione zadania. Jednocześnie był bardzo troskliwy o chorych, a także zawsze uprzejmy i grzeczny wobec współpracowników. W powszechnej opinii mieszkańców Kalisza uznawany był za wybitnego fachowca, rzetelnego i życzliwego lekarza. Był człowiekiem o wyjątkowej uczciwości. Przez wszystkie lata swojej działalności zawodowej każdego pacjenta traktował z ogromnym zaangażowaniem i wielką sumiennością. Starał się pomóc każdemu, niezależnie od jego pozycji społecznej i ekonomicznej. Po objęciu kierownictwa oddziału przez nowego ordynatora, dr Włodzimierz w 1984 roku objął stanowisko Kierownika Wojewódzkiej Poradni Laryngologicznej, a w 1991 roku został Kierownikiem Przychodni Specjalistycznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kaliszu. Jednocześnie nadal pracował w poradni laryngologicznej. Na emeryturę przeszedł w listopadzie 2000 roku, ale nie przestał pracować zawodowo i do ostatnich dni swojego życia prowadził praktykę prywatną i niezmiennie był wysoko ceniony i szanowany jako specjalista laryngolog i życzliwy człowiek. W ciągu swojej pracy zawodowej doktor Włodzimierz wielokrotnie był wyróżniany dyplomami uznania i odznaczeniami za wzorową pracę. Udzielał się również społecznie. W latach 1979 do 1984 był członkiem Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej i zastępcą rzecznika Dobra Służby Zdrowia przy Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej w Poznaniu. W latach 1990 do 1994 był członkiem Komisji Zdrowia Rady Miejskiej. Jako radny pracował do 2000, będąc członkiem Klubu Radnych Porozumienia Prawicy Chrześcijańskiej.
      Był dwukrotnie żonaty. Swoją pierwszą małżonkę Barbarę, z domu Ambroziak poślubił w grudniu 1957 roku. Z ich związku urodziły się dwie córki Magdalena, która poszła w ślady ojca i została specjalistą laryngologiem z tytułem doktora nauk medycznych i Anna która wybrała okulistykę i została specjalistą w tej dziedzinie. Pracowała w naszym mieście ciesząc się opinią bardzo dobrego fachowca. Niestety w wyniku powikłań poporodowych zmarła po urodzeniu dwójki bliźniąt. Po śmierci swojej pierwszej żony w 1986 roku, poślubił Halinę Rudowicz. Po raz drugi owdowiał w 2007 roku.
      Dr Włodzimierz był wieloletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
      W imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej żegnamy Ciebie, drogi Doktorze Włodzimierzu.
      Kaliska medycyna straciła w Tobie, Drogi Doktorze Włodzimierzu, zasłużonego i oddanego lekarza, który przez długie lata niestrudzenie pomagał swoją wiedzą i umiejętnościami, mieszkańcom naszego grodu.

Spoczywaj w pokoju a światłość wiekuista niechaj ci świeci.

Cześć Jego pamięci!