swieczka       swieczka
 

Śp. Magdalena Kordylewska

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Magdalenie Kordylewskiej

     Śp. Magdalena urodziła się 19 II 1961 r. w Kaliszu. Była córką znanego kaliskiego laryngologa Włodzimierza Kordylewskiego i ekonomistki Barbary de domo Ambroziak.
     Szkoła podstawowa w Kaliszu, potem Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka, też w Kaliszu. Studia na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu, ukończone w 1987 r. Początek pracy zawodowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
     Interesowała Ją laryngologia. I tak od 1990 r. podjęła pracę w Klinice Otolaryngologicznej w Poznaniu (prof. dr hab. Zygmunt Szmeja). Tego roku uzyskała Iº specjalizacji z otolaryngologii, a IIº - w 1994 r. W 1998 r. obroniła pracę doktorską Badania ultrasonograficzne układu chłonnego szyi u chorych na raka krtani. Pełniła funkcję adiunkta w Klinice. Jej dokonania naukowe zaowocowały członkostwem honorowym, przyznanym w czasie V Europejskiej Konferencji Nowotworów Głowy i Szyi w Poznaniu w 2012 r.
     W 2009 r. zachorowała i mimo intensywnego leczenia w Wielkopolskim Centrum Onkologii zmarła 5 VIII 2013 r. Msza św. żałobna w kościele pw. św. Gotarda w Kaliszu. Prochy śp. Magdaleny złożono w grobie rodzinnym na cmentarzu na Zagorzynku w Kaliszu.
     W latach 1990-2002 była członkinią Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zachowamy Ją we wdzięcznej pamięci.

dr med. Zbigniew Kledecki
Honorowy Prezes KTL

Cześć Jej pamięci!