swieczka        swieczka
 

Śp. Anna Kordylewska-Gąsiorowska

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Annie Kordylewskiej-Gąsiorowskiej

     Śp. Anna urodziła się 24 stycznia 1963 roku w Kaliszu w rodzinie lekarskiej – ojciec Włodzimierz Kordylewski, znany kaliski laryngolog, matka Barbara z d. Ambroziak. Szkołę podstawową ukończyła
w Kaliszu, tu też uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, świadectwo dojrzałości otrzymała w 1981 roku. Tegoż roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim AM
w Poznaniu, dyplom lekarski 27 maja 1987 roku.
     Od 1 października 1987 roku zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu. Wybrała okulistykę. Egzamin na Io specjalizacji w tym zakresie zdała w 1990 roku,
a IIo uzyskała w 1996 roku. Była sprawnym operatorem, wrażliwa na cierpienia pacjentów, spokojna, miła dla otoczenia, spolegliwa – można było mieć do Niej zaufanie. Od 1988 roku była członkinią Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     W 1989 r. wyszła za mąż za lekarza Jacka Gąsiorowskiego, neonatologa. Zmarła przedwcześnie
3 lutego 2004 roku mając zaledwie 41 lat, osierocając czterech synów. W Zmarłej straciliśmy wartościową lekarkę i taką zachowamy w naszej pamięci. Pochowana 7 lutego 2004 roku na cmentarzu Majków w Kaliszu. W kościele po mszy żałobnej żegnał Ją prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki,
a na cmentarzu przemawiali okulista Andrzej Ludwiczak i lek. Andrzej Nowicki, dyrektor szpitala, w którym Zmarła pracowała

dr med. Zbigniew Kledecki

Cześć Jej pamięci!