swieczka        swieczka
 

Śp. Kazimierz Kibler

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek Kazimierzu Kiblerze

     Kazimierz Kibler (25 XI 1904 – 1 IX 1979), lekarz ftyzjatra; urodził się w Kaliszu w rodzinie Wacława (rzemieślnika, w l. 30-tych sekretarza cechu rzeźniczo-wędliniarskiego w Kaliszu) i Agnieszki z Puchalskich; absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. Adama Asnyka w Kaliszu (1924). W l 1924 – 31 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując 8 VII 1931 r. tytuł dr. wszech nauk lekarskich oraz prawo prowadzenia praktyki.
     Był lekarzem wojskowym 56. pp. w Krotoszynie, wnioskodawcą i współtwórcą utworzenia sanatorium przeciwgruźliczego w Wolicy. Miał udział w tworzeniu prewentoriów przeciwgruźliczych w Sokołówce i w Krzyżówkach, a także przy organizacji 2-letniej Szkoły Felczerów.
     W Kaliszu pracował jako lekarz Komunalnego Związku Szpitalnego (1932 – 35), Zarządu Miejskiego (1935 – 36), naczelnik Wydziału Zdrowia (1936 – 39). Od 1933 był kierownikiem Poradni Przeciwgruźliczej. W czasie II wojny światowej (28 VIII – 12 X 1939) był ordynatorem Oddziału 6. Szpitala Okręgowego im. Jana III we Lwowie; pracował w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie oraz jako lekarz domowy w Białej Podlaskiej, gdzie zorganizował Poradnię Przeciwgruźliczą. Od 28 I 1945 zajął się organizacją służby zdrowia w Kaliszu (od 8 II t.r. pełnił funkcję kierownika Wydziału Zdrowia Zarządu Miejskiego).
     Jednocześnie pracował jako naczelny lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Kaliszu. W 1952 r. zwolniony został z zajmowanych stanowisk (był bowiem lekarzem klasztoru i seminarium oo. Jezuitów i klasztoru Karmelitanek Bosych). Pracował na etacie lekarza rejonowego i kierownika przychodni oraz jako lekarz rentgenolog.
     W 1947 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 1979 r. Honorową Odznakę Miasta Kalisza.
     Zmarł we Wrocławiu, pochowany został 15 IX 1979 r. na cmentarzu tynieckim w Kaliszu.

dr Danuta Wańka
(Książnica Pedagogiczna im. A.Parczewskiego w Kaliszu)

Cześć Jego pamięci!