swieczka       swieczka
 

Śp. Antoni Jopek

Wspomnienie pośmiertne o śp. Antonim Jopku

     W dniu 3 listopada 2014 roku odszedł z naszego grona śp. doktor Antoni Jopek, lekarz stomatolog, specjalista chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej, wieloletni ordynator oddziału chirurgii szczękowej w Kaliszu.
     Śp doktor Antoni urodził się 22 lutego 1950 roku w Saczynie, w rodzinie Antoniego Jopka i Emilii Jopek, z domu Przepiórka. Rodzice posiadali własne gospodarstwo rolne. Szkołę podstawową ukończył w Saczynie w 1963 roku. Dalszą edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1967 roku. Zapragnął zostać lekarzem dentystą. Początkowo pojawiły się niepowodzenia Dwukrotnie zdawał egzaminy wstępne na Akademię  Medyczną w Łodzi i dwukrotnie z powodu braku miejsc nie został przyjęty. W międzyczasie pracowa­ł w zawodzie nauczycielskim i jednocześnie studiował przez dwa semestry na Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Szczecinie. W 1969 roku dostał się na Akademię Medyczną w Szczecinie, na Wydział Stomatologiczny. Studia ukończy­ł w 1974 roku uzyskując tytuł lekarza dentysty. Po odbyciu przeszkole­nia wojskowego rozpoczął pracę w Przychodni Przyzakładowej ZOZ w Turku i jednocześnie, czując powołanie do pracy w specjalności zabiegowej, dojeżdżał dwa razy w tygodniu do szpitala w Koninie aby móc specjalizować się w chirurgii stomatologi­cznej na Oddziale Chirurgii Szczękowej tegoż szpitala. Już po roku  został zatrudniony w charakterze młodszego asystenta na tym oddziale. W kwietniu 1978 roku uzyskał I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i rozpoczął specjalizację II stopnia w tej dziedzinie. W 1979 roku postanowił powrócić w rodzinne strony i rozpoczął prace na Oddział Chirurgii Szczękowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu jako asystent tego oddziału. Jednocześnie pełnił funkcję koordynatora do spraw stomatologii Kaliskiego Obwodu Profilaktyczno – Leczniczego. Po roku zrezygnował z nadzoru nad pionem stomatologii i całkowicie zajął się pracą zawodową na oddziale. Wyróżniał się wśród asystentów. Miał wyjątkowe zdolności manualne i mimo krótkiego stażu pracy szybko opanował techniką wykonywania skomplikowanych zabiegów chirurgicznych w zakresie chirurgii szczękowej. Był przy tym bardzo obowiązkowym i zdyscyplinowanym. Drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej uzyskał w 1980 roku. Postanowił szkolić się dalej i rozpoczął specjalizację drugiego stopnia w zakresie  chirurgii szczękowej w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Poznaniu. Tytuł specjalisty w tej dziedzinie uzyskał w 1982 roku. Już w 1980 roku powierzono mu funkcję zastępcy ordynatora. Oddziałem kierował wówczas doktor Bolesław Kabza. Po odejściu doktora Kabzy, od 1 sierpnia 1981 roku pełnił obowiązki Ordynatora Oddziału Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w kaliskim szpitalu i jednocześnie był kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej. Funkcję  Ordynatora Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, w wyniku postępowania konkursowego, objął 1 października 1983 roku. Kierując oddziałem, od samego początku zdobył sobie miano prawdziwego szefa, w pełnym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Wśród asystentów budził uznanie za swoją wiedzę zawodową i umiejętności operatora. Pacjenci podziwiali go za jego sprawność i szybkość z jaką wykonywał zabiegi stomatologiczne, jednocześnie zawsze będąc miłym i bardzo uśmiechniętym. Sam byłem pacjentem doktora Antoniego, leczył także moje córki. W sposób wyjątkowy potrafił uspokoić i wyciszyć zdenerwowanie przed  prawie zawsze nieprzyjemnymi zabiegami stomatologicznymi, a po ich wykonaniu było się pełnym zdziwienia, że tak szybko i gładko wszystko się odbyło. W prowadzeniu oddziału wyróżniał się zaangażowaniem i wyjątkowymi umiejętnościami organizacyjnymi. Był bardzo troskliwy o chorych. Do współpracowników odnosił się po koleżeńsku, ale w sposób wymagający. To sprawiało, że na oddziale panowała bardzo dobra atmosfera. Jednocześnie cieszył się zaufaniem przełożonych. Z chwilą uruchomienia Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu przy ulicy Poznańskiej po wygraniu konkursu, od 1 lutego 1988 roku objął funkcje ordynatora tego oddziału na okres 5 lat, do 1993 roku.. Po zakończeniu drugiej kadencji, postanowił przekazać pałeczkę młodszym kolegom i przez kolejne 3 lata pracował na oddziale już tylko jako starszy asystent. W czasie dwóch kadencji ordynatora oddziału śp. doktor Antoni wyszkolił wielu znanych i cenionych kaliskich stomatologów, którzy zawsze z wielkim uznaniem i wdzięcznością wypowiadali się o nim, zarówno jako o fachowcu, jak i o człowieku, gdyż w kontakcie bezpośrednim był człowiekiem wyjątkowym. Ze swoją słuszną posturą i jednocześnie niesłychanie pogodnym usposobieniem, przez każdego, zostanie zapamiętany jako niezwykle miła i życzliwa osoba.
     Jeszcze w okresie kierowania oddziałem przy ulicy Toruńskiej, śp. doktor Antoni zorganizował własny Zespół Gabinetów Antoniego Jopka przy ulicy Asnyka. I tu również zdobył powszechną sławę wybitnego fachowca i zręcznego operatora. Swoją pracę kochał bardzo. Gdy pojawiły się kłopoty ze wzrokiem, poddał się kilkukrotnym operacjom okulistycznym  aby nadal pracować w zawodzie i nadal pomagać wiernym pacjentom. Przed kilku miesiącami pojawiły się objawy choroby nowotworowej trzustki. Diagnostyka się komplikowała. Leczenie się opóźniło. Do ostatnich dni, bohatersko i świadomie znosił trudy i cierpienia choroby. Walki nie wygrał. Pozostawił w głębokim smutku rodzinę, żonę Danutę i dwoje dorosłych dzieci Rafała i Monikę.
     Drogi Antoni, twoi pacjenci, ich rodziny i wszyscy którzy Ciebie znali lub spotykali pozostaną Ci wdzięczni za pomoc, zaangażowanie i trud jaki świadczyłeś potrzebującym w pracy zawodowej, za słowa otuchy, za życzliwość i wiecznie pogodny nastrój. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci jako uczynny i dobry człowiek. Twoi współpracownicy i koledzy stomatolodzy odczuwają głęboki żal po stracie tak wspaniałego kolegi.
     Wierzymy, że za dobro które dałeś bliźnim, jako lekarz i jako człowiek Pan Bóg przyjmie Cię do raju, a Twoje odejście będzie narodzinami do życia wiecznego.

Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.

 

Cześć Jego pamięci!