swieczka        swieczka
 

Śp. Aleksandra Jaroszyńska

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Aleksandrze Jaroszyńskiej

     5 II 2012 r. zmarła w Kaliszu lek. Aleksandra Jaroszyńska. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu żegnał Ją po mszy św. żałobnej honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki. Oto jego słowa:
     Żegnamy dziś naszą Koleżankę dr Aleksandrę Barbarę Jaroszyńską. Śp. Aleksandra urodziła się 9 VI 1934 roku w Wysokiej, pow. Wyrzysk w Wielkopolsce. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w latach 1948-1951. Tego samego roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom lekarski w 1957 roku.
     Ponieważ Jej ojciec, nauczyciel, został służbowo przeniesiony do Kalisza w 1950 roku, śp. Aleksandra rozpoczęła pracę zawodową w tym mieście w Przychodni Rejonowej, pracowała tam 5 lat. Równocześnie była lekarzem zakładowym w fabryce fortepianów „Calisia”. Dodatkowo była kierowniczką Działu dawców w kaliskiej Stacji Krwiodawstwa. Ale w 1962 roku postanowiła specjalizować się w internie. Dlatego podjęła pracę jako asystentka w oddziale wewnętrznym Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu. Jej kierownikiem specjalizacji była nieżyjąca już lek. Barbara Ciszewska-Olczakowa. Pod jej kierownictwem śp. Aleksandra uzyskała w 1966 roku Io, a 5 lat później IIo specjalizacji w chorobach wewnętrznych. Mając już tę specjalność powróciła do pracy w Stacji Krwiodawstwa na dalsze 7 lat. Równocześnie przyjmowała pacjentów w Poradni Internistycznej, ale już jako specjalista. W 1978 roku objęła kierownictwo Wojewódzkiej Poradni Reumatologicznej, robiąc jednocześnie specjalizację w tym kierunku i uzyskując tytuł specjalisty reumatologa w 1981 roku. Pracowała w tej Poradni do 1995 roku, chociaż formalnie rzecz biorąc, przeszła na emeryturę 4 lata wcześniej. W latach 1990-2007 zaangażowała się w Sądzie Pracy.
     Ten bogaty przegląd pracy zawodowej świadczy o niezwykłej pracowitości śp. Aleksandry. Była z tego tytułu szanowana jako lekarz w pełni oddany swemu powołaniu. Uznawali Ją koledzy i współpracownicy, wdzięczni byli pacjenci, którym niosła nie tylko wiedzę lekarską, ale i czułe serca wrażliwej kobiety. Spełniła się jako lekarz.
     Była członkinią Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego od początków 1960 roku, uczestniczyła w zebraniach naukowych, brała udział w dyskusji.
     Od paru lat poważnie chorowała. Kilka dni temu Jej stan zdrowia znacznie się pogorszył. Straciliśmy zasłużoną lekarkę, która całe swe pracowite życie poświęciła chorym. Zachowamy Ją we wdzięcznej pamięci.
     Rodzinie Zmarłej Koleżanki składam w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i kaliskiej delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wyrazy szczerego współczucia.

Requiescat in pace et lux perpetua dona ei Domine.

*          *          *

     Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskiej w Kaliszu, tam prezes dr n. med. Piotr Suda złożył wieniec kwiatów od KTL i Izby Lekarskiej.
     Śp. Aleksandra wyszła za mąż 14 IV 1957 r. za inżyniera Mieczysława Jaroszyńskiego. Z tego małżeństwa urodziła się córka Kornelia, doktor matematyki, pracownica wyższej uczelni. Miała 2 wnuków, inżynierów elektromechaniki.

dr med. Zbigniew Kledecki (Kalisz)

Cześć Jej pamięci!