swieczka        swieczka
 

Śp. Krystyna Janczyk

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Krystynie Janczyk

     4 VI 1999 r. na cmentarzu Powązkowskim (b. Wojskowy) w Warszawie pożegnaliśmy naszą Koleżankę śp. Krystynę Janczyk, z domu Hentsz, która od 30 lat swój los i drogę zawodową związała z Kaliszem.
     Śp. Krystyna urodziła się 29 VIII 1943 r. w Ujeździe, pow. Brzeziny, woj. łódzkie. Do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego uczęszczała w Żarach, uzyskując maturę w 1961 r. Studia podjęła na Wydziale Lekarskim Pomorskiej AM w Szczecinie w latach 1962-1969. W trakcie studiów wyszła za mąż.
     Staż zawodowy odbywała od 1969 r. w Szpitalu Miejskim im. Przemysła II w Kaliszu. Podjęła obowiązki młodszego asystenta w Pracowni Anatomopatologicznej, uwieńczone specjalizacją Io w zakresie patomorfologii w 1974 r. Dalsze lata pracy zawodowej związała na stałe z pediatrią, znajdując zatrudnienie na Oddziale Dziecięcym Szpitala Miejskiego, a od 1985 r. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu oraz w lecznictwie otwartym. Uzyskała Io specjalizacji w zakresie pediatrii w 1976 r., IIo – w 1981 r. Pełniła przez pewien czas obowiązki z-cy ordynatora.
     W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju w 1985 r. została powołana na stanowisko kierownika Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka w Kaliszu, angażując się w realizowanie trudnych zadań, stojących przed obydwoma pionami na terenie województwa kaliskiego. Utrzymywała również kontakt z chorymi dziećmi przebywającymi na oddziale. Funkcję tę pełniła do 1989 r. Następnie podjęła obowiązki kierownika Poradni Specjalistycznych przy Wojewódzkim Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, prowadząc Poradnię Pulmonologiczną. Uzyskała IIo specjalizacji w zakresie alergologii w 1998 r.
     Koleżanka śp. Krystyna stale pogłębiała swą wiedzę medyczną, interesowała się wszelkimi problemami nurtującymi nasze środowisko. Była lubiana zarówno przez małych pacjentów, przynosząc im ulgę w cierpieniu, jak i ich rodziców, a także przez podległy personel. Nieraz dzieliła się swoimi radosnymi przeżyciami, rzadziej troskami, których los Jej nie poskąpił.
     Odeszła w pełni sił, nagle 28 V 1999 r. w Międzyzdrojach, uczestnicząc w II Ogólnopolskim Sympozjum dla alergologów i pulmonologów. Jej odejście przywołuje jakże aktualne słowa księdza Jana Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”
     Zachowajmy o Niej pamięć w naszych sercach.

dr med. Stanisław Szponder
(Kalisz)

Cześć Jej pamięci